Kroatië krijgt gezag over Oost-Slavonië

ZAGREB, 15 JAN. Vandaag krijgt Kroatië de soevereiniteit over Oost-Slavonië in handen. Dit gebied, dat in 1991 door de Kroatische Serviërs werd veroverd, is de afgelopen twee jaar door de VN bestuurd.

Oost-Slavonië werd in 1991 na de Kroatische onafhankelijkheidsverklaring in een bloedige oorlog veroverd door de Kroatische Serviërs, met steun van het Joegoslavische leger. De stad Vukovar werd in een drie maanden durende belegering door de Serviërs platgeschoten. Ook de regio's rond Knin in het zuiden en Glina ten zuiden van Zagreb vielen in handen van de Serviërs. Die riepen er een eigen republiek uit. Kroatië heroverde in 1995 met twee bliksemcampagnes het overgrote deel van die 'republiek'. Alleen Oost-Slavonië bleef in handen van de Serviërs. Het kwam later in 1995 tot een akkoord, als gevolg waarvan de Serviërs voor een overgangsperiode de macht overdroegen aan de Verenigde Naties. Dit interim-bestuur eindigt vandaag met een machtsoverdracht aan de Kroatische autoriteiten. Daarmee is de regering in Zagreb voor het eerst sinds ze midden 1991 de onafhankelijkheid uitriep baas in eigen land. De internationale gemeenschap houdt in Oost-Slavonië 180 waarnemers, die moeten nagaan of Zagreb de rechten van de Servische minderheid respecteert. (AP)