Hypotheekrente anders verrekend (Loonbeschikking wordt simpeler)

DEN HAAG, 15 JAN. Vanaf 1 juli wordt de aftrek voor onder andere de hypotheekrente niet meer met het loon verrekend, maar rechtstreeks maandelijks naar de rekening van de belastingbetaler overgemaakt. Vanaf die datum hoeft het zogenoemde loonbeschikkingsformulier niet meer naar de werkgever te worden doorgestuurd. Dit betekent een aanzienlijke vereenvoudiging voor de belastingplichtigen.

De invoeringsdatum van deze administratieve vereenvoudiging wordt morgen in de ministerraad besproken. Het voorstel van staatssecretaris Vermeend (Financiën) is de belangrijkste van een reeks vereenvoudigingen die eind 1994 door de commissie-Van Lunteren zijn voorgesteld. Die commissie was ingesteld om met voorstellen te komen voor een vermindering van de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven.

Iemand die na 1 juli een huis koopt valt onder de nieuwe werkwijze. Nu dient een aanvraag voor loonbeschikking nog ingediend te worden bij de Belastingdienst. Die stuurt het formulier terug, waarop de belastingbetaler het doorstuurt naar zijn werkgever. Die verrekent het op zijn beurt in het uit te betalen loon.

Vanaf 1 juli volstaat het opsturen van de loonbeschikking naar de Belastingdienst die het formulier terugstuurt waarop het bedrag staat dat maandelijks op bank of giro zal worden gestort. Per saldo behoort er aan de financiële situatie van de belastingbetaler niets te veranderen. Wel zal het nettoloon op het loonstrookje minder worden.

Volgens de commissie-Van Lunteren zou de maatregel, die de administratieve rompslomp van werkgevers moet verminderen, een besparing opleveren van 30 miljoen gulden. De commissie stelde destijds ook voor om de declaraties van werknemers te versimpelen. Werkgevers zouden niet allerlei bonnetjes moeten verzamelen, maar een vast bedrag ineens aan werknemers te betalen.