HET SUMMUM

Naam: Elisa Carter

Leeftijd: 42

Geboorteplaats: Georgetown (Guyana), als tienjarige verhuisd naar Paramaribo, woont sinds 1979 in Nederland

Beroep: directeur RIAGG Maastricht

“Suriname is heel belangrijk voor me. Vooral de afgelopen tijd ben ik serieus aan het overwegen terug te keren. Daar ben ik harder nodig dan hier. De vele politieke wisselingen van de laatste tien jaar hebben veel invloed op de gezondheid van de Surinamers. Niet alleen lichamelijk, ook geestelijk. “Vroeger zag ik in Suriname geen toekomst voor mij. Had alleen maar kritiek op het politieke systeem. Nu kan ik door mijn ervaring ook alternatieven aandragen. Ik kan iets voor het land betekenen. “De negatieve publiciteit over Suriname raakt me, maar kwetst me niet. Ik spring niet in de verdediging, waste of energy, maar probeer de aanval te begrijpen. Vaak is het onwetendheid. Ik zie het als mijn taak onwaarheden te ontzenuwen, niet om mensen te overtuigen. Het is en blijft mijn waarheid. “Trots op Suriname? Definitely. De mensen gaan op hun eigen manier door met het beter maken van hun land. Ondanks alle internationale kritiek. Voor die struggle heb ik waardering. “Suriname is het summum. Mijn thuis. Toen ik in november uit het vliegtuig stapte, dacht ik: 'jeh, waarom ben ik zo lang weggebleven?' In Suriname tank ik bij, heb ik het idee dat ik de hele wereld aankan. Voel ik een absolute vrijheid. Hier lijk ik in bepaalde settings verschillende petten op te moeten zetten. In Suriname kan ik gewoon mezelf zijn.”