Handel met Azië niet onder invloed crisis

VOORBURG, 15 JAN. De financiële crisis in Zuidoost-Azië, die in de tweede helft van vorig jaar inzette, heeft in oktober geen merkbare invloed gehad op de handel met Nederlands belangrijkste handelspartners in de regio. De uitvoer steeg die maand met 13 procent, tegen 14 procent in de negen voorgaande maanden. De invoer nam toe met 25 procent, 7 procentpunt meer dan in de eerste drie kwartalen.

De belangrijkste Oost-Aziatische handelspartners van Nederland zijn Japan, Taiwan, Hong Kong, Zuid-Korea, Singapore, China, Thailand, Indonesië en Maleisië. Ruim 12 procent van de invoer komt daar vandaan, vooral auto's, computers en onderdelen daarvan. Nederland voert slechts 5 procent van zijn totale export naar deze regio uit.

De totale invoer is in oktober minder sterk gestegen dan in de negen maanden daarvoor. Uit CBS-cijfers blijkt een toename van de import met 5 procent ten opzichte van oktober 1996. Over de eerste negen maanden steeg de invoer nog met 12 procent.

De uitvoer groeide in oktober met 9 procent tot 34 miljard gulden. De periode januari-september gaf een exportgroei te zien met 10 procent. Het CBS komt uit op een handelsoverschot over de eerste tien maanden van 1997 van bijna 27 miljard gulden.

De groei van de invoer uit landen buiten de Europese Unie liep in oktober sterk terug. De import steeg met 11 procent (tot 12 miljard) vergeleken met oktober 1996. De eerste negen maanden was de toename nog 19 procent.

De waarde van de uitvoer naar landen buiten de EU was in oktober 7 miljard, een stijging van 12 procent ten opzichte van oktober 1996. Het handelstekort met niet-EU-landen komt daardoor over de eerste tien maanden op 44 miljard gulden.