Gezondheidszorg: meer allochtonen

DEN HAAG, 15 JAN. Vergeleken met twee jaar geleden werken er iets meer allochtonen in de gezondheidszorg. In 1997 kwam 4,1 procent van het personeel uit de minderheden, een stijging van 0,4 procent vergeleken met 1995.

Dit staat in een onderzoek van het Tijdelijk Ondersteuningspunt Allochtonen in de Zorgsector. In de grote steden werken meer allochtonen (11,2 procent) in de gezondheidszorg dan in de overige gebieden (2,5 procent). Naar verhouding werken in verpleeghuizen in de vier grote steden Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht de meeste allochtonen. Allochtonen zijn vooral in de lagere functies te vinden. (ANP)