Gezag rapport 'Groningen'aangetast; Topman justitie is betaald adviseur

ROTTERDAM/DEN HAAG, 15 JAN. Procureur-generaal D.W. Steenhuis van de drie noordelijke regio's heeft een betaalde bijbaan bij het adviesbureau Bakkenist, dat een uiterst kritisch rapport schreef over politie en justitie in Groningen.

Het rapport vormde mede aanleiding voor het aftreden van de Groningse korpschef J. Veenstra. De Tweede Kamer, die vanochtend over de rellen in de Groningse Oosterparkbuurt debatteerde, heeft uiterst kritisch op de nieuwste ontwikkeling gereageerd. De nevenfunctie van Steenhuis zou de geloofwaardigheid van het rapport ernstig aantasten. “Ik snap hier helemaal niets meer van”, zei PvdA-woordvoerder Van Heemst vanmorgen. “Steenhuis had zich terug moeten trekken”, aldus Tweede-Kamerlid Scheltema (D66). De Kamer zal op deze zaak terugkomen als ze over het rapport van Bakkenist debatteert.

Minister Sorgdrager (Justitie), die gisteren zei niet geweten te hebben van deze bijbaan, heeft oud-Kamervoorzitter en lid van de Raad van State Dolman gevraagd een diepgaand onderzoek in te stellen naar eventuele belangenverstrengeling door Steenhuis en diens vermeende betrokkenheid bij de opstelling van het rapport van Bakkenist.

Zowel Bakkenist als het college van procureurs-generaal ontkende gisteren dat Steenhuis bemoeienis had met het rapport over de bestuurlijke verhoudingen in de politieregio Groningen. De directie van Bakkenist liet in de nacht van woensdag op donderdag weten dat Steenhuis sinds 1 september 1996 'gastadviseur' is van de sector Informatietechnologie van het bureau. De nevenfunctie is geregistreerd bij het gerechtshof in Leeuwarden en deze registratie is openbaar. Bij het aangaan van de relatie zijn afspraken gemaakt om belangenconflicten en/of vermenging van verantwoordelijkheden te voorkomen. Het onderzoek naar het functioneren van de driehoek in Groningen is uitgevoerd door een andere sector dan die waarmee Steenhuis relaties onderhield, zo vervolgt de verklaring.

De opgestapte Groninger korpschef Veenstra reageerde gisteravond woedend op het bericht over Steenhuis. De oud-politiebaas ziet in het adviseurschap een bevestiging van zijn twijfels over de objectiviteit van het vernietigende rapport. Volgens hem is het rapport zo veranderd, dat de nadruk op het functoneren van de politieleiding kwam te liggen. Hij uitte het vermoeden dat justitie het rapport heeft laten uitlekken om zo de politie in een kwaad daglicht te stellen. Volgens een woordvoerder heeft Steenhuis conceptversies van het rapport onder ogen gehad.

Pagina 3: 'Sorgdrager werd niet geïnformeerd'

Veenstra vindt dat Steenhuis zelf kenbaar had moeten maken dat hij verbonden is aan Bakkenist. Hij legt een relatie tussen het adviseurschap van Steenhuis en het lekken van het rapport-Bakkenist juist op het moment waarop de politie door de Oosterpark-rellen onder vuur lag. “Mijn vertrouwen heeft opnieuw een deuk opgelopen”, aldus Veenstra.

Overigens had Steenhuis zijn functie openbaar laten registreren, en wisten ook ambtenaren van het ministerie van Justitie ervan. Die hebben, aldus bronnen bij Justitie, verzuimd de minister hierover in te lichten toen die het besluit nam Bakkenist te vragen een onderzoek uit te voeren. Het CDA vindt dat minister Sorgdrager (Justitie) had moeten weten dat Steenhuis betaald adviseur was bij het bureau Bakkenist. “Maar de minister wist het weer niet”, zei Kamerlid Koekkoek vanochtend.

Volgens de woordvoerder van het college van procureurs-generaal heeft Steenhuis geen rol gespeeld bij de keuze van het bureau dat het onderzoek moest uitvoeren. Volgens de woordvoerder is Steenhuis alleen ondervraagd in het onderzoek. Steenhuis houdt namelijk uit hoofde van zijn functie ook toezicht op het Groninger politiekorps. Steenhuis zelf zegt “dat er geen sprake is” van belangenverstrengeling.

De procureur-generaal zal nu op eigen verzoek gedurende het onderzoek geen bemoeienis meer hebben met de verdere afwikkeling van het rapport-Bakkenist. Ook zal hij zich in algemene zin afzijdig houden van de zaken die het korps raken. De Bossche procureurgeneraal Blok zal de taak van Steenhuis tijdelijk overnemen.

Naar aanleiding van rellen in de Oosterparkbuurt uitte de Tweede Kamer vanmrogen kritiek op het optreden van burgemeester Ouwerkerk. In deze buurt richtten zestig jongeren in de nacht van 30 op 31 december vernielingen aan en liet de politie urenlang op zich wachten. Maar een meerderheid van de Kamer, waaronder de coalitiefracties, wil eerst het oordeel van de gemeenteraad afwachten. Deze zal op 21 januari in een raadscommissie over de rellen in de Oosterparkbuurt praten.

Schaart de meerderheid van de raad zich achter de burgemeester, dan “hebben we een groot probleem”, aldus Tweede-Kamerlid Korthals (VVD). De VVD meent dat Ouwerkerk als korpsbeheerder moet worden ontslagen, als blijkt dat hij heeft gefaald. Korthals: “Ik ben niet bijzonder positief over hem als korpsbeheerder.”