Euthanasie

Briefschrijver J. Nihom (6 januari) ergerde zich aan het woord euthanasie in de berichtgeving over de dood van de topstier Sunny Boy en de gorilla Tembo. Het begrip euthanasie dient zijns inziens slechts gebruikt te worden in de humane 'geneeskunde'. Dieren dient men te laten inslapen.

In de diergeneeskunde wordt deze terminologie als achterhaald beschouwd omdat het benoemen van sterven als inslapen ongunstige associaties oproept bij met name jonge kinderen.

Een dier heeft een eigen waarde die onafhankelijk is van het belang dat de mens bij het dier heeft. Dit noemt men de intrinsieke waarde van het dier.

Het gebruik van het woord euthanasie bij dieren betekent allerminst dat menselijke eigenschappen aan dieren worden toegeschreven (anthropomorfisme). Het getuigt van verregaand anthropocentrisch denken om het woord euthanasie slechts op mensen van toepassing te laten zijn.