Brussel past de missie Algiers aan na bezwaren

BRUSSEL, 15 JAN. De Europese Unie stuurt volgende week een delegatie van ministers naar Algerije om te praten over de situatie in dat land. Dat heeft vanmorgen de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Cook, bekendgemaakt.

Gisteren weigerde de regering in Algiers om een ambtelijke delegatie van de Unie te ontvangen. Volgens Cook hebben de autoriteiten in Algiers geen bezwaar tegen de nieuwe missie, die zou bestaan uit ministers van de zogeheten trojka (het vorige, huidige en het volgende voorzitterschap van de EU).

Gisteren al had de Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken, Ahmed Attaf, die de weigering om de ambtelijke delegatie te ontvangen bekendmaakte, onderstreept dat Algerije wel degelijk met de Europese Unie wil praten mits aan twee voorwaarden wordt voldaan. De eerste daarvan was dat de EU-vertegenwoordiging naar Algerije uit ministers zou bestaan en niet ambtenaren. In Algiers zouden de gesprekspartners immers ministers zijn. Een gesprek tussen EU-ambtenaren en Algerijnse ministers, aldus Attaf, zou getuigen van “een ongelijkwaardigheid die moeilijk voor ons te accepteren is”. “Dat is een simpele kwestie van ethiek.” De tweede Algerijnse voorwaarde was dat de Europese Unie bereid moet zijn om de strijd tegen het terrorisme aan de orde te stellen in de gesprekken met de Algerijnse regering. De Britse regering liet gisteren - voor de Algerijnse weigering - weten dat de ambtelijke missie “de bezorgdheid die in Europa bestaat over de slachtpartijen” over moest brengen en “de mogelijkheden” moest bestuderen “om een einde te maken aan het geweld, door van gedachten te wisselen over wat de Europese Unie zou kunnen doen”. Volgens Attaf is die formulering in strijd met het oorspronkelijke “initiatief” van vooral Duitsland voor de missie. “Het Duitse initiatief had het ook over de strijd tegen het terrorisme als doelstelling van de politieke dialoog. Nu valt die kwestie er buiten omdat dit dossier binnen de EU nog niet rijp genoeg is en meer overleg en discussie vereist.” Vanmiddag was het niet duidelijk hoe dat geschil tussen de Europese Unie en Algerije is opgelost.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Kinkel, toonde zich gisteren geïrriteerd over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk, dat momenteel voorzitter is van de Europese Unie, de kwestie-Algerije tot nu toe heeft behandeld. “Ik heb van het begin af aan voorgesteld om op het hoogste niveau naar Algerije toe te gaan. Ik ben niet erg gelukkig over de manier waarop alles gelopen is.”