Bijna helft werkgevers wil voortzetting Paars

DEN HAAG, 15 JAN. Werkgevers zijn in toenemende mate ontevreden over het economische beleid van het kabinet-Kok. Maar bijna de helft van de werkgevers pleit voor een voortzetting van de paarse coalitie.

Dat blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VNO-NCW onder 132 bestuursvoorzitters en directeuren van Nederlandse bedrijven met gemiddeld 4.500 personeelsleden. Over het geheel genomen zijn de werkgevers meer tevreden over het kabinet-Kok dan twee jaar geleden.

De ondervraagden zijn vooral ontevreden over de wijze waarop het kabinet de infrastructuur tracht te verbeteren, de regelgeving vermindert en de mate waarin bijvoorbeeld universiteiten aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven.

Het huidige kabinet doet het volgens de ondervraagden wel goed als het gaat om het begrotingsbeleid. Over de wijze waarop het kabinet Nederland voorbereidt op de invoering van de euro is weliswaar 63 procent van de werkgevers positief, maar een jaar daarvoor was dat nog 77 procent.

Als de werkgevers het voor het zeggen zouden hebben dan zou hun eerste beleidsprioriteit zijn om de overheid meer in wegen en spoorlijnen te lateninvesteren. Vooral de aanpak van het fileprobleem is de directeuren een doorn in het oog. De populariteit van minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat is dan ook tanende onder de werkgevers. Hetzelfde geldt voor de ministers Borst (Volksgezondheid) en Sorgdrager (Justitie).

Een tweede werkgevers-prioriteit is de verlaging van het financieringstekort en de staatsschuld. Ook dienen de belastingen en premies verlaagd te worden en de uitgaven voor het onderwijs verhoogd. Vrijwel geen belang hechten de werkgevers aan sparen voor de financiering van de AOW en een verhoging van de uitkeringen.

Hoewel de directeuren op 6 mei in meerderheid op de VVD zulen stemmen, zijn ze zeer tevreden over premier Kok (PvdA). Zo'n 85 procent van de werkgevers menen dat hij premier moet blijven. Bolkestein (VVD) kan rekenen op 13 procent en De Hoop Scheffer (CDA) op 3 procent. Ook onder de VVD-stemmende werkgevers is Kok zeer populair: driekwart van hen wil hem het liefst als premier.