Amsterdamse Joffers en Excuus Truzen

De folder 'Tentoongesteld!' geeft informatie over de manifestatie en is verkrijgbaar in de musea die tentoonstellingen met werk van vrouwelijke kunstenaars houden. Museum Kranenburgh te Bergen (072-5898927), museum Beelden aan Zee te Scheveningen (070-3585857), het Stedelijk Museum Alkmaar en museum Flehite te Amersfoort. Overige inl. bij het Internat. Informatiecentrum en Archief van de Vrouwenbeweging (IIAV). Tel 020-6650820, of Internet: http://www.iiav.TE. Onder de titel Tentoongesteld! is het afgelopen weekeinde in diverse musea een grote manifestatie met werk van vrouwelijke kunstenaars van start gegaan. Tweeëntwintig musea tonen komend jaar in estafette werk van kunstenaressen dat in de afgelopen honderd jaar is gemaakt. Van Else Berg en Charly Toorop tot Erszébet Baerveldt, van Amsterdamse Joffers tot hedendaagse fotografes.

Het Stedelijk Museum Amsterdam, het Groninger Museum en het Maastrichtse Bonnefantenmuseum zijn enkele van de meest bekende kunstmusea die een presentatie verzorgen. Maar ook historisch museum Het Burgerweeshuis in Arnhem, het Nederlands Textielmuseum te Tilburg en het Joods Historisch Museum tonen werk van vrouwelijke kunstenaars, vaak stukken die jarenlang in het depot zijn gebleven.

Soms is geselecteerd op een bepaalde stijl of periode, andere keren richt men de aandacht op één kunstenares, terwijl ook enkele thema- en groepstentoonstellingen te zien zijn. Veelzeggend is de titel waaronder het Rietveld-Schröderhuis de cruciale rol van Truus Schröder belicht in projecten waaronder Gerrit Rietveld vaak alleen zijn eigen handtekening zette: 'Excuus Truus' heet de presentatie. Medio maart verschijnt de publicatie Beroep: kunstenares. De beroepspraktijk van beeldende kunstenaressen in Nederland 1898-1998. De tentoonstellingenreeks is een initiatief van de Stichting Josine de Bruyn Kops, die zich ten doel stelt het werk van kunstenaressen meer onder de aandacht te brengen, onder andere door projecten van vrouwelijke kunstenaars te ondersteunen. Aan het thema 'vrouw en arbeid' worden dit jaar congressen gewijd, theatervoorstellingen, publicaties en exposities.

De reeks exposities richt zich op beeldende kunst en maakt deel uit van de manifestatie 'Vrouw & Arbeid 1898-1998', die eveneens dit jaar plaatsheeft. Hiermee wordt de grote Nationale Tentoonstelling Vrouwenarbeid herdacht die honderd jaar geleden in Den Haag plaatshad en door de kersverse koningin Wilhelmina werd geopend.

    • Renée Steenbergen