13-8

Men kan hier geen krant of tijdschrift openslaan of de Noorderbuur wordt onder het ontleedmes gelegd en zijn röntgenfoto wordt lang tegen het licht gehouden. Meestal levert dat niet veel meer op dan wat geouwehoer met varianten op eenzelfde thema: gierigheid, eetcultuur, praatvaar en tutti quanti.

Maar iets origineels vinden kan ook. Naar aanleiding van de voetbalderby Nederland-België in september j.l. pakte het dagblad De Morgen uit met een vergelijking Nederland-België op een aantal maatschappelijke thema's en telkens werd daarop een score gezet. Wees gerust, net als op het voetbalveld won ook Nederland hier ruim en wel met 13-8. Men kan twisten over volledigheid en gekozen thema's, maar hier de fasen van deze wel zeer alternatieve wedstrijd.

Verkeer: 6-3. Deze forse score door: een Verkeersacademie, meer experimenten, fietsbeleid, één computer voor verkeerslichten, adviessnelheden. Wat in Nederland begint, wordt in België traagjes nagevolgd.

Economie: 2-1. Samenvattend blijken de Belgen harder en meer te werken, maar de Nederlander schept meer kansen.

Misdaad: 1-2. Niet omwille van de recente reeks misdaden die maar blijven dooretteren, maar omdat in België de kans op repressie veel geringer is. 'Slimme schurken blijven best nog even in België', suggereert De Morgen.

Taal: 1-1. Eindelijk een evenwicht. De Nederlander is vlotter ter taal, maar de Belg is beter in spelling.

Gezondheid: 2-0. Levensverwachting beter, lichaamslengte 'hoger', voeding beter uitgekiend, zorgethiek meer bespreekbaar.

Consumptie: 1-1. Nog een gelijkspel. Prijzen liggen grosso modo even hoog/laag met uitschieters aan beide zijden: dure benzine in Nederland, dure telefoon hier. Nogal wat segmenten werden niet vergeleken; cultuur, onderwijs, wonen, waar toch score-kansen voor de Belgen zouden zijn. Toen we in het Rijksmuseum in de Rembrandtzaal een Nederlandse leraar tot zijn kudde hoorden zeggen: “Jongens we zijn hier in de Rembrandtzaal. Dat is allemaal ouwe koek. Dus goed samenblijven en snel doorlopen”, dachten we: die man verdient een strafschop tegen.