VN in impasse na weigering Irak

NEW YORK / BAGDAD, 14 JAN. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is er vannacht nog niet in geslaagd een standpunt te verwoorden over de Iraakse weigering een team VN-wapeninspecteurs aan het werk te laten gaan.

De Iraakse autoriteiten verhinderden vanochtend voor de tweede achtereenvolgende dag het bewuste team van “de Amerikaanse spion” Scott Ritter, dat volgens Irak te veel door Amerikanen wordt overheerst, erop uit te gaan. Andere VN-teams konden wel in actie komen.

De Verenigde Staten sloten gisteren bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright opnieuw gebruik van geweld niet uit om president Saddam Hussein tot de orde te roepen. Maar volgens regeringsfunctionarissen is gewapende actie niet ophanden.

Voorts riep Washington weer op tot harde en toepasselijke actie door de Veiligheidsraad van de VN, maar pogingen om tot een snelle uitspraak te komen liepen vast toen Rusland meer informatie wilde over aantallen en nationaliteiten van de wapeninspecteurs. De Amerikaanse VN-ambassadeur, Bill Richardson, hoopte dat de raad vandaag of morgen een verklaring zal aannemen waarin de Iraakse opstelling wordt veroordeeld.

“Dit is een normale zaak, dat de Russen hun Iraakse vrienden moeten bewijzen dat ze hun best doen”, aldus een Europese diplomaat. Rusland heeft afgelopen najaar een tijdelijke oplossing van de voorgaande confrontatie tussen Irak en de VN en de VS over Amerikaanse 'overheersing' van de wapeninspecties helpen bewerkstelligen door Bagdad te beloven zijn best te doen voor aanpassing van de inspectieteams.

Volgens Irak telt het bewuste team acht Amerikanen en vijf Britten op in totaal 16 leden.

Pagina 4: 'UNSCOM echo van politiek VS

Richard Butler, chef van de Speciale VN-commissie die toeziet op de ontmanteling van de Iraakse massa-vernietigingswapens (UNSCOM), heeft deze dagen achtereenvolgens gesproken van 44 inspecteurs van 17 nationaliteiten en 31 man uit 12 landen. Bagdad zegt dat Butler ook chauffeurs en andere staf meetelt.

De Iraakse krant Babel, die eigendom is van een zoon van Saddam Hussein, schreef vandaag dat UNSCOM “is veranderd in een echo van de Amerikaanse politiek”. “Zij gaf geen gehoor aan de eisen van leden van de Veiligheidsraad om de samenstelling van de Speciale Commissie aan te passen”.

Uit mededelingen van Irak zelf is inmiddels gebleken dat de VN-inspecteurs ook onderzoek doen naar berichten dat gevangenen in Irak zijn gebruikt om chemische en biologische wapens op uit te proberen. Het onderzoek vloeit voort uit een melding van Scott Ritter, die de zaak medio 1995 zou hebben aangekaart. Het gewraakte team van Ritter bezocht daartoe maandag - voor het het werken onmogelijk werd gemaakt - een installatie van de Iraakse geheime dienst, aldus een brief van de Iraakse VN-ambassadeur aan de Veiligheidsraad. (Reuters)

Isasmendi, 1968, Spanje/Frankrijk/Italië/West-Duitsland). Duitsl.3-West, 1.50-3.45u.; Silver Dollar (Alfred E. Green, 1932, VS). Duitsl.1, 3.05-4.30u., zwart-wit; Mark of the Vampire (Tod Browning, 1935, VS). Duitsl.1, 4.30-5.30u., zwart-wit.