Schrijver van 'Oei, ik groei' hoogleraar af

ROTTERDAM, 14 JAN. De aanstelling van prof. dr. F.X. Plooij aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt niet verlengd. Plooij schreef de kinderpsychologische bestseller 'Oei, ik groei', waarvan ruim 200.000 examplaren zijn verkocht. Per 1 maart wordt zijn bijzonder hoogleraarschap (voor een dag per week) beëindigd. Hij was sinds 1992 aan de universiteit verbonden.

De Stichting voor Onderzoek naar Psychosociale Stress, die samen met de universiteit verantwoordelijk is voor het bijzonder hoogleraarschap, zal later deze week het formele besluit nemen het contract met Plooij niet te verlengen, zo zei de stichtingsvoorzitter en emeritus hoogleraar psychologie P.B. Defares vanmorgen. “Er is duidelijk sprake van een incompatibilité d'humeur met de rest van de vakgroep.” De bijzondere leerstoel blijft gehandhaafd.

Plooij kwam eind vorig jaar in opspraak. Hij reageerde emotioneel en fel toen een voormalige promovenda van hem, C. de Weerth, van haar onderzoeksschool een prijs kreeg voor een artikel waarin ze Plooijs theorie over de ontwikkeling van kleine kinderen weerlegde. De Weerth werkt sinds 1995 aan haar proefschrift met een een andere hoogleraar van de Groningse vakgroep psychologie als haar promotor.

Haar onderzoek was in 1992 door Plooij zelf opgezet om zijn theorie empirisch verder te onderbouwen. Plooij heeft herhaaldelijk gezegd dat hij het materiaal van De Weerth op een voor zijn theorie veel gunstiger wijze kan interpreteren, maar een publicatie hierover is tot nu toe uitgebleven.

De 'Oei, ik groei'-theorie komt er op neer dat alle baby's op hetzelfde moment dezelfde soort ontwikkelingssprongen doormaken. De Weerth vond bij vier door haar zelf wekelijks geobserveerde baby's echter wel ontwikkelingssprongen, maar lang niet zo regelmatig als door Plooij voorspeld.