PvdA en VVD: modernisering troonopvolging

DEN HAAG, 14 JAN. PvdA en VVD in de Tweede Kamer vragen zich af of de Grondwet niet gemoderniseerd moet worden op het punt van de troonopvolging. Daarbij gaat het erom of het wel van deze tijd is om de “geroepen” troonopvolger te verplichten koning te worden en te zijn, ook als deze er geen zin in heeft.

De huidige bepalingen in de Grondwet gaan uit van een automatische verplichting. Eigenlijk kan een troonopvolger er zelf alleen vanaf komen door te weigeren de Staten-Generaal toestemming te vragen voor zijn voorgenomen huwelijk. VVD-woordvoerder Te Veldhuis bracht een en ander naar voren gisteren tijdens een Kamerdebat. Hij vroeg zich als eerste af of de Grondwet op dit punt niet “geëmancipeerder” moet zijn. PvdA-woordvoerder Rehwinkel viel Te Veldhuis bij. Hij vindt dat de troonopvolger meer individuele ruimte voor een eigen afweging moet worden geboden. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) reageerde afwijzend. Hij wees er op dat het scheppen van ruimte voor twijfel bij een troonopvolger het gevaar bergt dat bepaalde groeperingen in de samenleving de troonopvolger “de lust” voor het koningschap ontnemen.