Politiek weet zich geen raad met plan van Schiphol

Een plan van Schiphol voorziet dit jaar in 40.000 starts en landingen extra. Volgens de PvdA zijn de nieuwe berekeningen niet geloofwaardig, de VVD daarentegen is verheugd.

DEN HAAG, 14 JAN. Politiek Den Haag weet zich nog niet goed raad met een plan dat Schiphol gisteren presenteerde voor verdere groei van het aantal starts en landingen zonder de geluidshinder voor de omwonenden van het vliegveld te verhogen.

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat), die zich in het verleden doorgaans sterk heeft gemaakt voor verdere groei van Schiphol, wacht op advies van de Commissie Geluidhinder Schiphol. Ze maakte echter duidelijk dat ze niet van plan is opnieuw de hand over het hart te halen bij overschrijdingen van de wettelijk vastgestelde normen voor de geluidshinder. “De wet moet worden nageleefd. Gedogen, zoals in 1997 gebeurde, was eens maar nooit weer.”

Het nieuwe plan van Schiphol voorziet in 40.000 extra vluchten in 1998, waardoor het totale aantal starts en landingen voor dit jaar op 400.000 zou komen in plaats van 360.000. De luchthaven wees erop dat nieuwe berekeningen hadden uitgewezen dat de wettelijke normen voor geluidshinder bij 400.000 vluchten op slechts zes van de 235 meetpunten zouden worden overschreden. Die zes plaatsen zouden zich bovendien juist bevinden boven onbewoonde gebieden.

Het Kamerlid Van Gijzel (PvdA) heeft met verontwaardiging kennis genomen van het plan van Schiphol. “In december is afgesproken dat er bijna niets meer bij kon op Schiphol, je knippert even met je ogen en plotseling kunnen we volgens de luchtvaart weer de grootste groeier van Europa worden. Dat is ongeloofwaardig, dat is een uitermate krakkemikkige manier van werken.”

Van Gijzel wil in de nabije toekomst afspraken maken met de minister over de wijze waarop de geluidshinder en de verdere groeimogelijkheden voor Schiphol worden berekend. “Steeds weer blijkt dat al die berekeningen geen knip voor de neus waard zijn. Het is de luchtvaartwereld zelf die bepaald heeft hoe die geluidshinder het beste kon worden gemeten. Nu zegt die plotseling weer dat het op een andere manier moet.”

Zijn collega-Kamerlid Te Veldhuis (VVD) daarentegen toonde zich verheugd over de ontsnappingsroute uit het keurslijf die Schiphol nu heeft aangedragen. “Het is duidelijk dat er enkele meetpunten op ridicule plaatsen staan die meetellen bij de beoordeling of de omwonenden geluidshinder ondervinden. Dat soort onevenwichtigheden willen wij eruit halen. We moeten ons bepalen tot de werkelijke overlast.”

Te Veldhuis onderstreept het grote economische belang van verdere groei voor Schiphol. “Daarom moeten we ook als de wiedeweerga aan de slag met die vijfde baan op Schiphol, zonodig door daarvoor een lex specialis (een speciale wet, red.) voor aan te nemen. Door die nieuwe baan zou de overlast voor de woningen om de luchthaven heen juist met dertig procent kunnen worden teruggebracht.”

Zowel Te Veldhuis als Schiphol heeft zijn hoop voor verdere groei van de luchthaven voorts gevestigd op de zogeheten herconfiguratie van Schiphol. In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt thans uitgezocht of Schiphol door de aanleg van een baan parallel aan de Kaagbaan twee andere banen (de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan) zou kunnen sluiten. De studie, die losstaat van de plannen voor de eerder genoemde vijfde baan, zal naar verwachting in maart verschijnen. De voorstanders van een herconfiguratie menen dat ook die de geluidsoverlast voor de omgeving kan verminderen.

Schiphol-woordvoerder De Bie wijst er verder op dat niet alle groei hoeft te betekenen dat er meer vluchten zullen worden uitgevoerd. “Er kunnen grotere vliegtuigen worden ingezet en we kunnen streven naar een hogere bezettingsgraad van de vliegtuigen.”