'Pedofiele' dominee op non-actief gezet

LEUSDEN, 14 JAN. Het dagelijks bestuur van de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft de gereformeerde predikant dr. L.C. van Drimmelen voorlopig op non-actief gesteld. In een artikel over pedofilie van zijn hand dat het dagblad Trouw zaterdag publiceerde deed hij het voorkomen dat hij zelf pedofiel is, maar later ontkende hij dit.

In een verklaring nam het kerkbestuur gisteravond afstand van het optreden van Van Drimmelen. Tijdens een nog te houden extra vergadering moet de synode beslissen welke tuchtrechtelijke gevolgen aan haar veroordeling worden verbonden. Dan zal blijken of Van Drimmelen nog kan worden gehandhaafd als adviseur van de kerkvergadering. Tot die tijd moet hij alle kerkelijke advieswerk staken. Ook moet hij zich voorlopig onthouden van advisering aan de gezamenlijke synode van de drie Samen-op-Wegkerken (gereformeerden, hervormden en lutheranen).

Het gereformeerde kerkbestuur betreurt het dat Van Drimmelen op “oneigenlijke wijze” heeft geprobeerd via de pers het onderwerp pedofilie op de agenda te krijgen. “Pedofiele relaties zijn per definitie ongelijkwaardig. Ieder seksueel getint handelen van volwassenen jegens kinderen is dan ook ontoelaatbaar”, stelt de kerk.

In haar extra vergadering zal de synode zich ook uitspreken over de positie van de Zeister predikant J. Huttenga. Gisteren bleek dat Van Drimmelen bij de publicatie van zijn artikel tegen “de hetze” in Nederland tegen pedofielen, met deze collega heeft samengewerkt. Huttenga is bevriend met de ex-kerkelijk werker van recreatiecentrum Het Grote Bos in Doorn die in november wegens seksueel misbruik van vier kinderen tot 2,5 jaar cel werd veroordeeld. Ook Huttenga moet zijn werk tot de uitspraak van de synode staken. Vanmorgen heeft Huttenga evenwel verklaard zijn functies in en namens de synode te zullen neerleggen. Ook als voorzitter van de sectie Oecumenische Actie van de Raad van Kerken stapt hij op.