Onderwijsbonden roepen leraren op te gaan staken

ROTTERDAM, 14 JAN. De onderwijsbonden hebben leraren op middelbare scholen opgeroepen om op 29 januari te gaan staken.

Ze eisen dat de werkdruk wordt verminderd. Leerkrachten van eindexamenklassen is gevraagd door te werken, zodat die leerlingen niet worden gedupeerd.

De bonden CNV, AOb, AbvaKabo en CMHF willen dat het gemiddeld aantal lesuren per week met twee wordt verminderd tot 26. De CAO-onderhandelingen met de schoolbesturen zijn hier gisteren op vastgelopen. De CAO moet op 1 augustus ingaan. In het voortgezet onderwijs zijn 35.000 leraren lid van een vakbond.

Minister Ritzen (Onderwijs) laat in een reactie weten dat hij verwacht dat de bonden en de besturen op “een verstandige manier” uit het conflict zullen komen.

Als de schoolbesturen geen concessies doen na 29 januari, zullen de stakingen in de derde week van februari op regionaal niveau worden voortgezet, aldus een woordvoerder van de CNV Onderwijsbonden.

In de CAO van 1996 was vastgelegd dat leraren drie procent arbeidsduurverkorting (ADV) zouden krijgen. Volgens de bonden hebben de leraren niets gemerkt van deze ADV: “Ze maken nog evenveel uren als voorheen”, aldus de CNV-woordvoerder.

Vergeleken met andere West-Europese landen kampen leraren op middelbare scholen in Nederland met een hoge werkdruk. Een leraar in Nederland heeft gemiddeld 954 lesuren per jaar en zijn collega in België heeft er 720, zo blijkt uit de meest recente internationale vergelijking van het onderwijs door de OESO.

Nederlandse leraren hebben op middelbare scholen ook grotere klassen: gemiddeld één leraar op 19 leerlingen. Volgens de OESO is het gemiddelde in andere landen één leraar op ruim 17 leerlingen, met inbegrip van landen als Zuid-Korea en Tsjechië. Daar staat tegenover dat het salaris van Nederlandse docenten voor OESO-begrippen geldt als bovengemiddeld (35.340 Amerikaanse dollar na 15 jaar ervaring). Docenten in Denemarken met evenveel ervaring verdienen 28.990 dollar.

Behalve arbeidsduurverkorting eisen de bonden een betere verlofregeling voor oudere leraren in het voortgezet onderwijs en meer mogelijkheden voor scholing van het personeel in de medezeggenschapsraden.