Ondergronds netwerk; Israel rolt met Palestijnen Hamas-cel op

TEL AVIV, 14 JAN. Israel en het Palestijnse zelfbestuur hebben in nauwe samenwerking en medewerking van de Amerikaanse Centrale Inlichtingendienst (CIA) de afgelopen dagen een groot deel van een ondergronds netwerk van Hamas opgerold.

Na de arrestatie van leden van Hamas door een speciale eenheid van het Israelische leger kon de Shin-Bet de Palestijnse veiligheidsdiensten inlichtingen verstrekken over de plaats van een 'bommenfabriek' in Nablus voor het uitvoeren van aanslagen in Israel. Volgens Israelische veiligheidskringen waren plannen van Hamas om op drukke plaatsen in Israelische steden bomauto's te laten ontploffen in een vergevorderd stadium. Ook waren aanslagen gepland in of bij Israelische nederzettingen in bezet gebied. Dat is de achtergrond van de scherpe veiligheidsmaatregelen die Israel sedert enkele dagen in de grote steden heeft getroffen. De waarschuwingen zijn nog steeds van kracht. De kans bestaat dat niet het gehele Hamas-netwerk is opgerold en zelfmoordenaars van deze organisatie met in Nablus vervaardigde explosieve ladingen zich hebben weten te verbergen.

Volgens radio Israel heeft de regering tientallen leden van Hamas gearresteerd. De Palestijnse veiligheidsdiensten hebben in opdracht van de Palestijnse leider Yasser Arafat de afgelopen dagen een twintigtal leden van deze fundamentalistische organisatie gearresteerd. Onder hen zouden zich ook enkele Palestijnen bevinden die volgens Israel verantwoordelijk zijn voor zelfmoordaanslagen in Jeruzalem en Tel Aviv in de afgelopen jaren.

Dit in feite gezamenlijke Israelisch-Palestijnse optreden tegen Hamas komt ruim een week voor de bezoeken van premier Benjamin Netanyahu en de Palestijnse leider Yasser Arafat aan president Bill Clinton. De Amerikaanse vredesbemiddelaar Dennis Ross, die dit bezoek voorbereidt, heeft gisteren in een vraaggesprek met CNN beide leiders voorgehouden dat ze elkaar geen voorwaarden voor het uitvoeren van de akkoorden van Oslo en Hebron kunnen dicteren. Ross doelde volgens Israelische commentatoren in de eerste plaats op het uitgebreide document van Palestijnse verdragsschendingen dat gisteren door de regering Netanyahu als een formele regeringsbeslissing is aanvaard.

Het schrappen van de paragrafen in het Palestijnse handvest waarin gesproken wordt over vernietiging van de staat Israel, uitlevering van 34 Palestijnse terroristen en maatregelen tegen vervuiling van het grondwater, zijn enkele van de eisen die Israel stelt alvorens het tot verdere terugtrekking uit bezet gebied op de Westelijke Jordaanoever wil overgaan. Vooruitlopend op de Amerikaanse kritiek zei Netanyahu gisteren dat de Israelische eisen niet het karakter hebben van een ultimatum aan het Palestijnse zelfbestuur. “Als ze hun verplichtingen nakomen, lijdt het geen twijfel dat we wat de terugtrekking betreft vooruitgang zullen boeken”, zei hij.

Palestijnse woordvoerders hebben gisteren op besliste toon de Israelische eisen verworpen. Volgens hen zal het Palestijnse Gezag onder geen enkele voorwaarde Palestijnen aan Israel uitleveren, en van herziening van het reeds geamendeerde Palestijnse handvest zal evenmin sprake zijn. Yasser Arafat komt met een Palestijnse lijst met Israelische verdragsschendingen naar Washington.

    • Salomon Bouman