Marga Bruyn-Hundt (1931 - 1998); Econome met missie

ROTTERDAM, 14 JAN. De basis om van het leven te genieten is geld, omdat het de basis voor vrijheid is. Dat was het motto van de econome Marga Bruyn-Hundt, die wordt beschouwd als de grondlegster van de economische zelfstandigheid van de Nederlandse vrouw. Gisteren is zij in Zwitserland op 66-jarige leeftijd overleden.

Bruyn-Hundt was universitair docente aan de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Zij werd bekend door haar talloze publicaties op het gebied van de waarde van huishoudelijke arbeid, verzorgingsloon, herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid, sociale verzekeringen en vrouwenarbeid. Met name voor betere pensioenen voor vrouwen heeft Bruyn-Hundt zich onvermoeibaar en met succes ingezet.

Bruyn-Hundt was onder meer lid van de inmiddels opgeheven Emancipatieraad, het Stichtingsbestuur van het feministische maandblad Opzij en het hoofdbestuur van de Ouderenbond. Ook was zij secretaris-penningmeester van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Emancipatie-economie. In 1989 werd zij Officier in de Orde van Oranje Nassau. In 1990 ontving zij de Aletta Jacobsprijs.

Van de Nederlandse getrouwde vrouwen is nu ruim 20 procent economisch zelfstandig. Volgens A. Manschot, eindredacteur van Opzij, was Bruyn-Hundt “een pionier wier doel nog altijd niet is bereikt”. Als het aan Bruyn-Hundt lag, zegt Manschot, zou Opzij daarom maandelijks van A tot Z gevuld moeten zijn met economie. “Ze was een heel serieuze vrouw, wars van iedere frivoliteit. Ik heb haar nooit uitbundig zien lachen.” Zolang niet iedere vrouw financieel onafhankelijk van mannen zou zijn, was er volgens Marga Bruyn-Hundt ook weinig reden tot vrolijkheid.