Lange rente ruikt aan niveau onder 5 pct

AMSTERDAM, 14 JAN. Al enige maanden houdt de crisis in Azië de financiële markten wereldwijd flink bezig. Zo zochten beleggers afgelopen verslagweek, mede door aanhoudende onrust in Indonesië waar een weinig geloofwaardige begroting werd gepresenteerd, een veilig heenkomen.

Dat vonden zij ondermeer in Amerikaanse en Europese staatsobligaties. De extra vraag naar dit papier dreef de obligatiekoersen op, hetgeen per definitie betekende dat het rendement op deze obligaties, ook wel de kapitaalmarktrente genoemd, daalde.

De Nederlandse 10-jaars rente daalde deze verslagweek met 12 basispunten tot 5,04 procent. Maandag jongstleden noteerde de 10-jaars rente zelfs even onder de 5 procent, hetgeen in Nederland sinds begin jaren zestig niet meer is voorgekomen. Ook de geldmarktrente liet een flinke daling zien nu, als gevolg van de crisis in Azië, renteverhogingen voorlopig van de baan zijn. Het 12-maands tarief daalde met 13 basispunten tot 3,77 procent. Ook de 3-maands rente verloor 13 basispunten en kwam uit op 3,45 procent terwijl de 1-maands rente - nu 3,37 procent - 3 basispunten verloor.

De verkorte balans van de Nederlandsche Bank (DNB) vertoont deze week twee in het oog springende mutaties. In de eerste plaats de afname van de ECU-tegoeden van de centrale bank bij het Europees Monetair Instituut (EMI) met ruim 1 miljard gulden. DNB wordt geacht 20 procent van haar goud- en dollarvoorraad in te brengen bij het EMI, dat hier ECU-tegoeden tegenover stelt. Omdat de afgelopen maanden de goudprijs echter een historisch dieptepunt bereikte en de Nederlandsche Bank daarnaast haar eigen dollarreserves afbouwde is de waarde van de gehele goud- en dollarvoorraad van DNB gedaald. Hierdoor kan ze haar inbreng in het EMI verkleinen. Dat gebeurde afgelopen verslagweek.

De post 'vorderingen op het EMI, ecu-tegoeden' daalde met ruim 1 miljard gulden. Tegenover deze verminderde aanhouding bij het EMI staat de teruggave van goud en dollars, hetgeen blijkt uit de toename van de post 'vorderingen en waardepapieren in buitenlandse geldsoorten'.

De tweede noemenswaardige post in de Weekstaat is de forse afname van de bankbiljetten in omloop met 926 miljoen gulden. Blijkbaar zijn de door het publiek opgenomen gelden voor de Kerstinkopen inmiddels weer teruggestroomd naar de Nederlandsche Bank.

Dit gegeven, in combinatie met een 545 miljoen gulden kleinere speciale belening, maakte het mogelijk dat de banken 382 miljoen meer op hun kasreserverekeningen aanhielden dan vorige week.

Bron: ING Economisch Bureau