Duitse militaire academie 'wist niet' van neonazi

BONN, 14 JAN. “Onwetendheid” heeft de militaire academie in Hamburg parten gespeeld toen het de omstreden neonazi Manfred Roeder uitnodigde voor een lezing. Dat is de conclusie van een intern onderzoek, dat de Duitse minister van Defensie, Volker Rühe (CDU), eind vorig jaar heeft ingesteld. In Duitsland ontstond consternatie, nadat bekend was geworden dat de extreem-rechtse Roeder, die wegens terroristische activiteiten jarenlang in de cel heeft gezeten, op de elite-academie van de Bundeswehr in 1995 een voordracht had gehouden.

Rühe, die gisteren de resultaten van het onderzoek bekendmaakte, noemde de uitnodiging aan Roeder een “eclatante vergissing”. De stafofficier, die Roeder had uitgenodigd voor een lezing over Königsberg (het huidige Kaliningrad in het vroegere Oost-Pruisen), had geen flauw idee dat het hier om een neonazistische terrorist handelde, zei Rühe. De uitnodiging was volgens hem een misser geweest. Maar niets wees er verder op dat bij het Duitse leger sprake is van een latent extreem-rechts gedachtengoed.

Bondsdagleden vonden de verklaring van de minister echter ontoereikend. Angelika Beer, woordvoerster van De Groenen, zei dat de naam van Roeder in elk bericht van de binnenlandse veiligheidsdienst te vinden is. Derhalve had de leiding van de academie in Hamburg hiervan op de hoogte moeten zijn.

Vandaag installeert de Bondsdag een onderzoekscommissie, die de structuren van het leger wil doorlichten. Vooral de Groenen en de sociaal-democratische oppositie hebben op een parlementair onderzoek aangedrongen wegens de regelmatige publicaties over neonazistische ontsporingen in het leger.

Het afgelopen jaar is sprake geweest van herhaalde incidenten bij de Bundeswehr die wezen op extreem-rechtse sympathieën. Zo zijn video's gemaakt, waarbij antisemitische uitlatingen werden gedaan en de Hitlergroet werd gebracht. In Beieren bleek een groep soldaten de verjaardag van Hitler te vieren en in tal van kazernes is neonazistische lectuur ontdekt. Ook zijn soldaten in opspraak gekomen omdat ze in verschillende steden buitenlanders in elkaar hadden geslagen.

Rühe heeft steeds gezegd dat het hier om “individuele gevallen” ging. Zodra er een voorval bekend werd heeft hij disciplinaire maatregelen genomen. Parlementariërs van SPD en de Groene Partij vinden de extreem-rechtse voorvallen verontrustend en willen de oorzaken voor dergelijke sympathieën in het leger trachten te achterhalen.