Advies aan PvdA-bestuur; 'Bespoedig vergunning aan illegalen'

DEN HAAG, 14 JAN. Illegalen moeten sneller een verblijfsvergunning krijgen. Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit moet ook worden vereenvoudigd. Dit schrijft een interne PvdA-commissie in een rapport aan het partijbestuur.

De commissie, onder leiding van de Amsterdamse ex-burgemeester E. van Thijn, wil een versoepeling van de regels voor het 'witwassen' van illegalen. Tot 1 januari kregen illegalen een verblijfsvergunning, als zij konden aantonen minimaal zes jaar wit te hebben gewerkt, dus belastingen en premies hadden afgedragen. Maar ze konden dat vaak moeilijk bewijzen.

De commissie-Van Thijn wil nu een verblijfsvergunning geven aan illegalen die zes jaar hier hebben gewerkt, goed Nederlands spreken of wier kinderen naar school gaan. De commissie gaat daarmee in tegen het beleid van staatssecretaris Schmitz (Justitie, PvdA).

Het partijbestuur “onderschrijft” de lijn van het rapport over de multiculturele samenleving. De PvdA moet nog wel “breed” discussiëren over de inhoud. Eerder hadden diverse partijleden geklaagd over het verkiezingsprogramma, waarin te weinig aandacht zou zijn besteed aan minderheden, asielzoekers en illegalen. De PvdA congresseert het komende weekeinde over het programma, maar het is volgens het partijbestuur te laat om nu nog wijzigingsvoorstellen in te dienen.

Het rapport is opgesteld naar aanleiding van het debat over de uitzetting van de Turkse kleermaker Gümüs. De PvdA diende toen met D66 een motie in voor versoepeling van de legalisering van mensen zonder verblijfsvergunning. De motie haalde het niet. Van Thijn dreigde toen zijn PvdA-lidmaatschap op te zeggen als Gümüs het land zou worden werd uitgezet. Gümüs vertrok op 3 oktober, Van Thijn bleef lid van zijn partij.

De commissie stelt ook dat immigranten uit landen van buiten de Europese Unie na vijf jaar legaal verblijf in Nederland dezelfde rechten moeten krijgen als EU-burgers. Kinderen die hier zijn geboren en getogen, moeten op hun achttiende jaar automatisch de Nederlandse nationaliteit krijgen. Remigranten mogen drie jaar na te zijn vertrokken naar hun geboorteland nog terugkeren naar Nederland. Nu is dat negen maanden - reden voor veel buitenlanders om af te zien van remigratie.

De commissie adviseert de PvdA “geen defensieve houding” te kiezen in het debat over de multiculturele samenleving. Verder dienen “humaniteit en rechtvaardigheid leidende beginselen te zijn en niet de angst voor aanzuigende werking en precedentwerking”.