Pronk acht bezuinigen op Defensie kortzichtig

DEN HAAG, 13 JAN. Minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) is tegen plannen van onder meer zijn eigen partij, de PvdA, om in de volgende kabinetsperiode op Defensie te bezuinigen. Volgens Pronk zijn zulke plannen “kortzichtig”, een verwijt dat hij gisteren in het televisieprogramma 2 Vandaag “ook politici van mijn eigen partij” maakte.

De kwestie ligt politiek gevoelig doordat de PvdA in haar ontwerp-verkiezingsprogramma op Defensie “minstens” vijfhonderd miljoen tot twee miljard wil bezuinigen. D66 stelt een korting van één miljard voor, GroenLinks mikt op drie miljard. Nederland geeft thans 1,9 procent van het BNP uit aan Defensie, het gemiddelde van de Europese NAVO-leden is 2,2 procent.

VVD en CDA zijn in hun programma's tegen verdere beperkingen op het defensiebudget. Zij verweten PvdA en D66 vorige maand tijdens de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer dat zij het met hun plannen onmogelijk maken om het bestaande takenpakket van de krijgsmacht aan te houden. Dat pakket omvat behalve de verdedigingstaak binnen de NAVO een bijdrage van vier eenheden op bataljonsgrootte voor internationale crisisbeheersing.

Minister Pronk, die gisteren geen cijfers wilde noemen, is vooral tegen aantasting van het Nederlandse vermogen om aan crisisbeheersing mee te doen. Hij noemde het om financiële redenen “te vroeg” beëindigde crisisbeheersingswerk in Cambodja als een voorbeeld.

“Ik ben nooit een voorstander geweest van een vermindering van het defensiebudget. Ik ben voorstander van een behoorlijke geïntegreerde inzet, ook van de Nederlandse krijgsmacht, in internationale activiteiten, en dat kan niet op een koopje”, zei hij.