Predikant blijkt pseudo-pedofiel

Zaterdag publiceerde predikant L. van Drimmelen in dagblad Trouw een pleidooi voor de acceptatie van pedofilie. Hij onthulde toen zelf pedofiel te zijn. Dat blijkt nu verzonnen.

ROTTERDAM, 13 JAN. De gereformeerde synode overweegt op grond van het kerkelijk tuchtrecht maatregelen te nemen tegen de predikant L. van Drimmelen. Hij publiceerde zaterdag in het dagblad Trouw een pleidooi voor de acceptatie van pedofilie waarin hij onthulde zelf pedofiel te zijn. Vandaag biecht Van Drimmelen in een interview met Trouw op, dat dit laatste is verzonnen.

Voorzittter R. Vissinga van de gereformeerde synode is “buitengewoon pijnlijk getroffen” door wat dominee L. van Drimmelen heeft gedaan. Van Drimmelen moet zich vanmiddag op de reguliere bijeenkomst van de gereformeerde kerkvergadering komen verantwoorden. “Deze zaak zal beslist niet met de mantel der liefde worden toegedekt”, aldus Vissinga. L. van Drimmelen was vanmorgen niet bereikbaar voor een reactie.

Van Drimmelen werd gisterochtend geïnterviewd door een redacteur van Trouw om zijn artikel van zaterdag nader toe te lichten. “Toen kwam de aap uit de mouw”, aldus waarnemend hoofdredacteur van Trouw F. van Exter. Van Drimmelen verscheen samen met de predikant J. Huttenga uit Zeist, lid van de gereformeerde synode, en vertelde dat het initiatief voor het artikel weliswaar van hemzelf kwam, maar in nauw overleg met deze collega.

Huttenga is bevriend met de ex-pastorale medewerker A.B. van recreatiecentrum Het Grote Bos in Doorn, die in november wegens misbruik van vier jongens tot 2,5 jaar cel is veroordeeld. “Uiteraard zijn we boos op Van Drimmelen en misschien nog wel meer op de combinatie Van Drimmelen-Huttenga”, zegt Van Exter. “Want het stuk van Van Drimmelen blijkt niet te gaan over een discussie over pedofilie in het algemeen: het is een gebaar naar een bekende van Huttenga. Van Drimmelen had een andere agenda dan wij veronderstelden.”

Het is doorgestoken kaart, zegt ook M. Grandia-Feddema. Zij begeleidt twaalf inmiddels volwassen slachtoffers van A.B., die voor het misbruik van acht van hen niet werd veroordeeld, omdat hun zaak inmiddels was verjaard. Volgens Grandia-Feddema herkenden de slachtoffers van A.B. de tekst van het gewraakte artikel van Van Drimmelen. “Het waren dezelfde argumenten die A.B. tegen hen gebruikte om zijn daden te rechtvaardigen.”

Huttenga ontkende vanmorgen dat hij hiervoor verantwoordelijk is. “Laat dat maar voor de verantwoording van Grandia-Feddema.” Wel erkent hij dat hij het bewuste artikel van Van Drimmelen tevoren heeft gelezen. Op de vraag of hij Van Drimmelen nog commentaar of suggesties voor wijzigingen heeft gegeven, zegt hij: “Het is zí stuk.” Verder wenst Huttenga vooralsnog niet te reageren. “Trouw heeft daar nu als eerste recht op.”

Volgens C. Hogekamp, voorlichtster van de Gereformeerde Kerken en van de Nederlandse Hervormde Kerk, heeft Van Drimmelen zondag al aan synodevoorzitter Vissinga duidelijk gemaakt dat zijn manier van schrijven met een bekentenis over pedofiel zijn niet waar was en op een “bepaalde stijlfiguur” berust. Hogekamp: “Het ging hem om een manier van zeggen en schrijven als die van Kennedy, die in Berlijn verklaarde: Ich bin ein Berliner, terwijl dat niet waar was.” Synode-voorzitter Vissinga verdedigde Van Drimmelen evenwel tot en met gisteren. Vissinga noemde hem een “vroom en godvrezend” man en zei “onder de indruk van zijn integriteit” te zijn. “Maar ik kan dat niet meer staande houden sinds mij duidelijk is geworden dat wat hij schrijft op een naïeve manier vrijwel uitsluitend op informatie van Huttenga is gebaseerd”, aldus Vissinga.

Van Drimmelen schreef in Trouw: “Vergeten wordt dat aangetoond is dat kinderen van een pedofiele relatie nauwelijks of geen schade ondervinden.(...) Het is tendentieus om van slachtoffers te spreken.” En: “Maar er is ook een derde groep: de aanklagers (...) Vaker zijn het de ouders van die kinderen. Nog vaker zijn het de latere partners van die kinderen. Wat beweegt hen? (...) Angst voor datgene wat ook in henzelf leeft?”

Het stuk van Van Drimmelen was acceptabel geweest, als hij niet had gerefereerd aan de rechtszaak van A.B., vindt Grandia-Feddema. Van Drimmelen schreef in het gewraakte artikel: “Onlangs stond in Trouw dat een man vanwege de wijze waarop hij omging met minderjarigen veroordeeld is tot meerdere jaren gevangenisstraf. Bij het lezen vloog het mij naar de keel.” Grandia-Feddema: “Met deze verwijzing heeft hij de discussie over pedofilie waarvan ik ook een voorstander ben, vertroebeld.”

Huttinga en veel kennissen van A.B. vinden volgens Grandia-Feddema dat hij te zwaar is gestraft: “Hij stond bekend als een fantastische pastorale werker, die goed met kinderen overweg kon. Niemand heeft willen geloven dat hij kinderen had misbruikt.” Voor de rechter heeft A.B. enkele delicten wel erkend.

“Wij wisten dat Van Drimmelen van plan was een dergelijk artikel te schrijven, maar niet dat hij zichzelf in het geding zou brengen”, zegt prof. H.M. Vroom, voorzitter van de theologische faculteit van de VU waar Van Drimmelen werkzaam is. Maandag kreeg hij van Van Drimmelen te horen dat de inhoud van zijn artikel gedeeltelijk onwaar is. Vroom: “Hadden we een en ander van te voren geweten dan zouden we het hem beslist hebben ontraden. Maar aan de andere kant is het, mits het om de waarheid en niets dan de waarheid gaat, iedereen natuurlijk volstrekt toegestaan om in zijn vrije tijd zulke domme dingen te doen.” De faculteit zal geen consequenties verbinden aan het optreden van Van Drimmelen.

Toen de Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Hervormde Kerk zondag hoorden dat Van Drimmelen een onwaar verhaal had geschreven, heeft Hogekamp niets ondernomen. “Er waren afspraken met Trouw dat hij dat dagblad maandag exclusief te woord zou staan. Ik heb toen niemand gewaarschuwd. De bal was toen al zo aan het rollen dat wij er niet meer tussen konden komen”.

Waarnemend hoofdredacteur van Trouw F. van Exter: “Gezien de schade die dit de kerk toebrengt, vraag ik me af of die afdeling voorlichting niet de taak had onmiddellijk met een verklaring naar buiten te komen. Ik zou het niet onlogisch gevonden hebben als zij dat initiatief genomen hadden.”

    • Margriet Oostveen
    • Frits Groeneveld
    • Frederiek Weeda