Pers Algerije: in Sidi Hamed wel 400 doden

ALGIERS, 13 JAN. In het Algerijnse dorp Sidi Hamed zijn zondagavond bij een grootscheepse moordpartij niet 120 mensen om het leven gekomen, maar 400 of meer, zo melden Algerijnse kranten vandaag.

Van verschillende kanten wordt inmiddels onderstreept dat moslim-extremisten wel degelijk hoofdschuldigen zijn aan het aanhoudende bloedvergieten.

De Algerijnse veiligheidsdiensten gaven gisteren een dodencijfer van 103 in het dorp Sidi Hamed, in de Driehoek van de dood vlak ten zuiden van de hoofdstad Algiers, terwijl kranten op basis van getuigenissen van overlevenden op ten minste 120 uitkwamen. Maar de krant Liberté schrijft vandaag dat 428 burgers de dood hebben gevonden en 70 zijn gewond in het bloedbad. El-Watan meldt 400 doden. De krant citeert “bronnen die het eens zijn”. Alleen La Tribune blijft daaronder met 256 dodelijke slachtoffers in “de hel van Sidi Hamed”.

Sommige kranten publiceren verschrikkelijke foto's van het bloedbad, zoals Le Matin, die op de voorpagina het verkoolde lijkje publiceert van een kind. “Waar is de staat?”, kopt Liberté boven een foto van een graafmachine die in Sidi Hamed nieuwe graven maakt.

Een leider van de Algerijnse seculiere oppositie, Saïd Sadi, verzekerde gisteren dat het wel degelijk “de fundamentalisten zijn die moorden in Algerije”. De Britse zondagskrant The Observer tekende deze week uit de mond van twee Algerijnse ex-politiemannen die in Engeland asiel hebben gevraagd, op dat de veiligheidsdiensten een aanzienlijk deel van het bloedvergieten verantwoordelijk zijn. Maar Sadi onderstreepte gisteren in een vraaggesprek met radio France Info: “Het zijn de fundamentalisten die moorden en die dat opeisen en de verwarring op peil houden”. Ten aanzien van het vaak late optreden van de Algerijnse veiligheidsdiensten wees hij erop dat rond de aangevallen dorpen mijnen worden gelegd. “De gewapende groepen hebben kennis van zaken verworven op het gebied van explosieven (..) Veel jonge soldaten zijn onder die omstandigheden al gestorven.”

Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde gisteren dat “de grote meerderheid van de gruwelijkheden” op rekening komt van de zeer gewelddadige Gewapende Islamitische Groep (GIA). Volgens een woordvoerder is het wel mogelijk dat leden van plaatselijke zelfverdedigingsgroepen ook bij moordpartijen betrokken zijn. Hij meende dat een internationaal onderzoek daarom op zijn plaats is. De Algerijnse regering wil niets weten van zo'n onderzoek, omdat dat twijfel zou wekken aan de schuld van de moslim-extremisten. (Reuters, AFP)