Nieuwe vereniging van ziekenfondsen

DEN HAAG, 13 JAN. Vijf regionale ziekenfondsen hebben gezamenlijk een nieuwe vereniging opgericht. Zij hebben dit gedaan uit protest tegen de volgens hen doorgeschoten commercialisering van de ziekenkostenverzekeraars. Volgens de vijf staan bij de meeste verzekeraars niet de patiënten maar de commerciële belangen voorop. Ook kunnen ze de belangen van hun patiënten niet goed dienen doordat ze landelijk werken, aldus de vijf ziekenfondsen die zeggen wel regionaal te willen blijven opereren. Ze blijven daarnaast wel gewoon lid van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland.