Irak belemmert VN-inspectieteam

BAGDAD, WASHINGTON, 13 JAN. Irak heeft een nieuwe ploeg wapeninspecteurs van de Verenigde Naties die volgens Bagdad wordt overheerst door Amerikanen vanochtend verhinderd aan het werk te gaan. Daarmee lijkt een nieuwe confrontatie tussen Irak en de VN en de Verenigde Staten te beginnen. Andere VN-inspectieteams in Irak verrichten hun werk voorlopig nog wel.

Bagdad kondigde gisteren al aan dat het de groep inspecteurs van de Amerikaan Scott Ritter - die al eerder felle Iraakse kritiek te verduren heeft gekregen en die nu wordt aangeduid als “hyena die publiekelijk de Amerikaanse inlichtingendienst dient” - vandaag zou tegenhouden.

De Iraakse VN-ambassadeur, Nizar Hamdoon, zei gisteren dat het team bestaat uit negen Amerikanen, vijf Britten, een Rus en een Australiër, en dat Irak dit “zwaar Amerikaans-Brits beïnvloede” team niet aan het werk kon laten gaan.

Hamdoon riep daarbij de vorige crisis, afgelopen herfst, in herinnering, toen Irak de Amerikanen onder de wapeninspecteurs uitwees en een “evenwichtiger” samenstelling eiste van UNSCOM, de speciale VN-commissie die toeziet op de ontmanteling van de Iraakse massavernietigingswapens. Uiteindelijk bond de Iraakse president, Saddam Hussein, tijdelijk in, op aandringen van Rusland. Op dit moment dreigt Bagdad niet Amerikanen uit te wijzen. Volgens Hamdoon zal Ritters team echter pas aan het werk mogen gaan als de samenstelling is gewijzigd.

Pagina 5: Irak vraagt steun Rusland

De Iraakse pers deed vanochtend alvast een beroep op Rusland, China en Frankrijk om een Amerikaanse gewapende actie te voorkomen. Deze permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN hebben zich herhaaldelijk uitgesproken tegen het gebruik van geweld om Bagdad tot de orde te roepen.

De Amerikaanse president, Bill Clinton, waarschuwde gisteren al dat het “een duidelijke en ernstige overtreding” zou zijn als Irak de inspectie van het team van Ritter zou verhinderen. Hij kondigde aan in dat geval de Veiligheidsraad te zullen vragen “harde en toepasselijke actie” te ondernemen. VN-ambassadeur Bill Richardson herinnerde er tegelijk aan dat “we onze troepen in de Golf hebben; we hebben die optie niet uitgesloten”. Clinton verwierp de Iraakse klachten over de samenstelling van het inspectieteam. “Saddam Hussein hoeft degenen die dit werk doen niet te kiezen”, zei Clinton. “Dat is de taak van de Verenigde Naties.”

De Amerikaanse minister van Defensie, William Cohen, zei vanochtend in Kuala Lumpur, op doorreis naar Jakarta, dat de VS een diplomatieke oplossing nastreven. Cohen onderstreepte echter dat de huidige situatie “niet eeuwig kan voortduren”. Hij waarschuwde voorts dat veel afhangt van de Veiligheidsraad, die volgens hem een hard standpunt moet innemen. “Als de Veiligheidsraad verslapt, dan zal dat de zaken compliceren”, zei hij in een kennelijke verwijzing naar de eerdere opstelling van Rusland, Frankrijk en China. (Reuters, AP, AFP)