Intelectuelen tegen apartheid

Op 13 januari 1898 verscheen de Franse krant L'Aurore met op de omslag het fameuze pamflet van Emile Zola tegen de behandeling van kapitein Alfred Dreyfus. De actie markeerde het ontstaan van de moderne geëngageerde intellectueel. Voortaan zouden schrijvers zich via de massamedia luidruchtig in het publieke en politieke debat mengen. Wat is er honderd jaar later van deze verschijning over?

Staan schrijvers nog steeds pal tegen onrecht? Of is hun engagement door hun enthousiasme voor dictatoriale regimes in opspraak geraakt? Dat vragen de Amerikaanse schrijfster Susan Sontag en haar Italiaanse collega Claudio Magris zich af. “Dat intellectuelen persoonlijk gevaar lopen voor hun overtuiging - wat iets heel anders is dan petities ondertekenen - komt minder voor dan dat ze te kwader trouw of in schaamteloze onwetendheid partij kiezen. Voor iedere Gide of Orwell zijn er tien Ilja Ehrenburgs of Peter Handkes.” Later deze week zal de Zuid-Afrikaanse schrijver André Brink ingaan op de bijzondere rol die intellectuelen in de strijd tegen de apartheid speelden.