Geen compromis in Montenegro

PODGORICA, 13 JAN. De president van de Joegoslavische deelstaat Montenegro, Momir BulatoviEÉc, heeft zijn aanhangers gisteravond opgeroepen hun verzet tegen zijn opvolger Milo DjukanoviEÉc onverminderd voort te zetten. Hij ontkende dat hij eerder gisteren had beloofd zijn verzet te staken.

BulatoviEÉc sprak gisteravond een menigte van drieduizend aanhangers in de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica toe. Hij reageerde in die toespraak op uitlatingen van de Amerikaanse gezant Robert Gelbard, met wie de zittende president eerder gisteren langdurig had gesproken. Na dat gesprek had Gelbard gezegd dat BulatoviEÉc zijn verzet tegen zijn opvolger DjukanoviEÉc had gestaakt en dat hij de verkiezing en de installatie van DjukanoviEÉc accepteert.

Dat evenwel werd 's avonds door BulatoviEÉc tegengesproken. “Ik zou hier niet durven verschijnen als ik zoiets had gezegd”, zei hij tot zijn aanhangers. Hij voegde daaraan toe dat hij Gelbard alleen had beloofd “fysiek” niet te zullen verhinderen dat DjukanoviEÉc donderdag wordt beëdigd.

BulatoviEÉc zei een buitengewone zitting van het federale Joegoslavische parlement te hebben gevraagd, in de hoop dat de regering in Belgrado zijn aanspraak op het Montenegrijnse presidentschap steunt. Hij zei ook tot zijn aanhangers dat niet hij het probleem van DjukanoviEÉc is. “Zijn probleem is dat de helft van het volk van Montenegro overtuigd is dat hij op illegale manier is gekozen.”

DjukanoviEÉc - premier van Montenegro en een uitgesproken criticus van de Joegoslavische president MiloviEÉc - versloeg in oktober bij de presidentsverkiezingen BulatoviEÉc met klein verschil. BulatoviEÉc, een aanhanger van MiloviEÉc, heeft die uitslag sindsdien aangevochten. Hij heeft zijn aanhangers opgeroepen in Podgorica en elders in Montenegro te betogen tot DjukanoviEÉc is verdreven.

Gisteren gaven in Podgorica vijftienduizend mensen gehoor aan die oproep. Ze eisten het vertrek van DjukanoviEÉc en van een aantal ministers. Ze eisten bovendien nieuwe presidentsverkiezingen per uiterlijk 15 april, ontbinding van het Montenegrijnse parlement en verkiezingen voor een nieuw parlement. De eisen werden direct door de regeringspartij DPS van de hand gewezen.

De politie - die op de hand van DjukanoviEÉc is - hield zich gisteren afzijdig. Wel werden de demonstranten op de toegangswegen naar Podgorica op wapens doorzocht. 's Avonds werd bekendgemaakt dat daarbij 180 vuurwapens en veertig voorwerpen met explosieven, waaronder 34 staven dynamiet, in beslag waren genomen.

De Amerikaanse gezant Gelbard herhaalde dat BulatoviEÉc in hun beider onderhoud wel degelijk had gezegd de verkiezing van DjukanoviEÉc te erkennen. Van een misverstand, aldus Gelbard, was geen sprake. Het was een lang gesprek. Ik moest mijn boodschap keer op keer herhalen voordat BulatoviEÉc hem begreep.'' Die boodschap betrof de erkenning van de verkiezingsuitslag van oktober en de installatie van DjukanoviEÉc. (Reuters, AP, AFP)