Geen Beethoven? Ontslag!

ROTTERDAM, 13 JAN. Mathias Husmann, de Generalmusikdirektor van de

Duitse stad Maagdenburg, is ontslagen omdat hij weigerde aanstaande vrijdag de Negende symfonie van Ludwig van Beethoven uit te voeren. Dirigent Husman had al enige jaren grote twijfels over de Maagdenburgse

traditie om op 16 januari, de dag waarop het bombardement op de stad in

1945 wordt herdacht, de Negende met het beroemde slotkoor Alle Menschen

werden Brüder ten gehore te brengen.

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel vindt Husmann het slotkoor, waarin een held vrolijk naar de overwinning loopt, niet geschikt om duizenden oorlogsslachtoffers te gedenken. In 1993, het eerste jaar dat Husmann in Maagdenburg werkte, dirigeerde hij nog wel de Negende. Tot ongenoegen van de Maagdenburgers en de lokale muziekpers schakelde hij in 1994 over op Beethovens Missa Solemnis, later op oratoria van Haydn. Intendant Max Hoffmann besliste dat nu opnieuw de Negende moest worden uitgevoerd. Toen Husmann dat uiteindelijk weigerde, werd hij op 31 december 1997 ontslagen met ingang van 1 januari 1998. De Negende wordt

nu vrijdag gedirigeerd door Roland Wambeck, de voorganger van Husmann.