FNV bepleit aanpak van hoge werkdruk

AMSTERDAM, 13 JAN. Niet de looneis van 3,75 procent maar de aanpak

van werkdruk moet volgens FNV-voorzitter L. de Waal het komende CAO-seizoen de boventoon voeren. Zijn werkgevers daartoe niet bereid, dan dreigt “fixatie op het thema loon”, zo zei De Waal gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak.

Volgens De Waal is er geen sprake van dat de nu gestelde looneis, die anderhalf procent ligt boven de voor 1998 verwachte inflatie, een einde maakt aan het veelgeroemde overlegmodel tussen vakbonden en werkgevers. “Er zijn mensen die dachten dat alle tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers nu wel opgelost waren. (..) Die mensen hebben het poldermodel niet begrepen. De essentie is immers dat overheid, werknemers en werkgevers, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en opvattingen, proberen oplossingen voor problemen te vinden waar iedereen wat aan heeft”, aldus De Waal. In zijn rede legde De Waal vooral nadruk op het probleem dat veel werknemers hebben met te hoge werkdruk. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat 60 procent van de Nederlandse werknemers kampt met stress op het werk, tegen 45 procent in de rest van Europa. Oorzaken zijn, volgens de FNV-voorzitter, de ingrijpende reorganisaties van de laatste jaren en de steeds hogere eisen die werkgevers aan hun personeel stellen. “Naast de arbeidsprestatie wordt

ook gevraagd om persoonlijke en emotionele bindingen”, aldus De Waal. De FNV vindt dat arbodiensten zich meer moeten bemoeien met de toenemende werkdruk. Deze controleurs van veiligheid en ziekteverzuim zijn volgens de vakcentrale niet onafhankelijk genoeg. De Waal: “Zij zien de werkgever als opdrachtgever. Dat heeft zo zijn doorwerking op hun houding.”