Fiat van personeel verwacht; Brand wil naar top van politie in Groningen

GRONINGEN, 13 JAN. Voormalig korpschef J.L. Brand uit Den Haag is bereid de teruggetreden Groningse korpschef J. Veenstra op te volgen. Alleen de ondernemingsraad van de politie in Groningen kan zijn komst nog verhinderen.

Wethouder Klaas W. Swaak (grote-stedenbeleid en sociale zaken) heeft vandaag laten weten dat hij onmiddellijk zijn functie neerlegt. Reden voor het vertrek zijn de rellen in de wijk Oosterpark, waar Swaak, afgezien van zijn verantwoordelijkheid voor het grote-stedenbeleid, zich ook persoonlijk betrokken achtte. De PvdA-wethouder was twintig jaar hoofd van een school voor voortgezet speciaal onderwijs in het hart van de wijk. Officieel worden gezondheidsredenen aangevoerd. Swaak zou na de gemeenteraadsverkiezingen van begin maart zijn functie hebben neergelegd.

Voormalig korpschef Brand verklaarde gisteren na gesprekken met commissaris van de koningin H. Alders, hoofdofficier van justitie R. Daverschot, burgemeester H. Ouwerkerk en het managementteam van de politie, dat hij de volledige steun van de ondernemingsraad wil. Een eerste gesprek met de OR verliep volgens voorzitter D. van der Laan “vreselijk positief”. Maar hij kon vanmorgen geen uitsluitsel geven of de OR een positief advies zal geven.

De zestigjarige Brand, die met functioneel leeftijdsontslag is, wil in Groningen korpschef worden, omdat hij wil “knokken voor de Nederlandse politie”. Hij zei vertrouwen te hebben in het korps in Groningen. De politie is hier in problemen gekomen na falend optreden bij rellen in de Oosterparkwijk en na een uiterst kritisch rapport van bureau Bakkenist. Veenstra trad daarom af. Het kabinet gaf de Groninger politie, justitie en korpsbeheerder gisteren de tijd om op korte termijn orde op zaken te stellen.

Volgens OR-voorzitter Van der Laan is burgemeester Ouwerkerk wel degelijk gepasseerd bij het zoeken naar een opvolger. Ouwerkerk had een voorkeur voor de Amsterdamse oud-korpschef Nordholt, maar die zou zich slechts één dag in de week kunnen vrijmaken. Volgens Van der Laan was Nordholt wel bereid meer dagen naar Groningen te komen, maar waren commissaris Alders en procureur-generaal Steenhuis bang voor een 'Nordholt-effect', namelijk dat Nordholt alle leiding en aandacht naar zich toe zou trekken.

Steenhuis en Alders ontkenden gisteren Ouwerkerk gepasseerd te hebben. Het was volgens hen een gezamenlijke beslissing, omdat Nordholt te weinig tijd zou hebben.