Examens mbo nog onvoldoende

UTRECHT, 13 JAN. Examens in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) zijn in de meeste gevallen nog steeds onder de maat. Het niveau van de opgaven is te laag en grote delen van de verplichte examenstof staan niet in de MBO-examens.

Dat staat in een rapport van de Onderwijsinspectie, dat minister Ritzen (Onderwijs) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De inspectie heeft vooral kritiek op de inhoud van de examens. Maar ze is ook ontevreden over de wijze waarop examens in het middelbaar beroepsonderwijs worden afgenomen. Volgens de inspecteurs zijn er sterke verschillen tussen het aantal opgaven, de berekening van het eindcijfer en de mogelijkheden voor een herkansing op de verschillende MBO-scholen.

Minister Ritzen noemt het zorgelijk dat er nog steeds tekortkomingen bij de MBO-examens zijn. Hij vindt dat de scholen in het afgelopen jaar goed werk hebben verricht, maar stelt dat er meer moet gebeuren om de positieve weg te vervolgen.

Ritzen wil dat het verbeteren van het niveau van de examens een hoge prioriteit krijgt. Manco's in de procedures van de afname en beoordeling moeten worden opgeheven en opleidingen die niet aan de eisen voldoen, kunnen sancties verwachten.

De Raad voor beroeps- en volwasseneneductie deelt de bezorgheid van de minister, maar vindt het goed dat opleidingen die in vorige inspectierapporten werden gekritiseerd nu verbeteringen hebben aangebracht.

De raad wijst er verder op, dat regionale opleidingscentra (ROC) vaak honderden studies aanbieden. De kwaliteit van een ROC kan daarom niet alleen afhangen van de opleidingen die nu door de inspectie zijn onderzocht, meent voorzitter G. Brokx van de raad.

De inspectie laat ook één positief geluid horen. Vergeleken met vorig jaar zijn er aanzienlijke verbeteringen bereikt, menen de inspecteurs. De instellingen hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om de knelpunten in de examens te zoeken en daar oplossingen voor te vinden. De examens in het leerlingwezen en de examens voor het Nederlands als tweede taal voldoen wel aan de eisen. (ANP)