Dr. R.J. in 't Veld.

Dr. R.J. in 't Veld is door minister M. de Boer (VROM) benoemd tot Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek. In 't Veld is verbonden aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam als hoogleraar in de organisatiekunde en het management van het openbaar bestuur. De RMNO doet voorstellen voor onderzoeksprogramma's.