Bukman ergert zich aan gelach in Kamer

DEN HAAG, 13 JAN. Zijn onhandige optreden mag dan af en toe opzien baren, op zijn beurt kan Kamervoorzitter Bukman zich ook ergeren aan het gedrag van parlementariërs. “Sommige dingen in de politiek worden een grap die geen grap behoren te zijn”, zei hij gisteren op een nieuwjaarsbijeenkomst met de parlementaire pers.

Bukman heeft zich met name geërgerd aan het bulderend gelach dat klonk nadat minister Zalm (Financiën) over een motie over de OV-jaarkaart - met zijn handen gevouwen als megafoon - had geroepen: “Wij voeren hem niet uit.” Bukman zat die avond “met kromme tenen en dat is niet omdat mijn schoenen te krap waren. Ik had er de schurft in”.

De schreeuw van Zalm kwam aan het einde van de langste vergadering van 1997, zo bleek uit cijfers die Bukman gisteren verstrekte. Zeventien uur en vijfenvijfig minuten duurde het die 26ste juni. De kortste vergadering (negen minuten) had plaats op 16 september. Toen werd de Miljoenennota aangeboden.

Andere opmerkelijke cijfers betroffen de verdeling van het aantal schriftelijke vragen. De fractievoorzitter van de SP, Marijnissen, voert met 91 vragen aan ministers de ranglijst aan. Het andere fractielid van de SP, Poppe, staat met 69 vragen tweede. Derde komt Vos (55 vragen) van GroenLinks. Bij de mondelinge vragen leidt Vos met 9 stuks. Gedeeld tweede staan Janmaat (CD) en Rosenmöller (GroenLinks) met elk 5 vragen.

Bukman onthulde af en toe gesprekken “à deux” te voeren met Kamerleden die zich niet correct hebben gedragen. De Kamervoorzitter zal Janmaat binnenkort aanspreken op zijn gedrag tijdens het debat over de inkrimping van de varkensstapel, kort voor het kerstreces. Janmaat riep toen de protesterende varkenshouders, die op de publieke tribune hun ongenoegen kenbaar maakten, op het gevecht met de aanwezige politie aan te gaan. Bukman heeft laten uitzoeken wat er die avond precies is gebeurd en liet doorschemeren dat Janmaat zich in zijn ogen inderdaad heeft misdragen.

Bukman heeft vorig jaar ook het SP-Kamerlid Marijnissen op het matje geroepen. De SP-leider had de fungerend voorzitter Weisglas in een vergadering toegevoegd dat hij “effe” moest “dimmen”. Met Marijnissen volgt nog een tweede gesprek over een recenter incident. Toen Bukman hem het woord ontnam, had Marijnissen gezegd zelf wel uit te maken wanneer hij het woord had. “Dat kun je futiliteiten vinden”, zei Bukman, “maar voor de orde is het essentieel om in te grijpen.”