'Botten tsaar zijn nu afdoende onderzocht'

MOSKOU, 13 JAN. Er is geen aanvullend onderzoek nodig om vast te stellen of de in 1991 in de Oeral opgegraven botten daadwerkelijk toebehoren aan de laatste Russische tsaar, Nicolaas II, en zijn gezin. Dat heeft vice-premier Boris Nemtsov, hoofd van de staatscommissie voor de herbegrafenis van de tsarenfamilie, gisteren gezegd.

Een lid van de commissie van experts die zich over de identificatie buigt, dr. V. Popov, pleitte zaterdag in deze krant voor extra onderzoek van het bloed van prinses Juliana om haar “genetische vingerafdruk” te vergelijken met het DNA uit de botresten. Zij is via haar vader (prins Hendrik, achterachterkleinzoon van tsaar Paul) en haar moeder (Wilhemina, achterkleindochter van Paul) aan de Romanovs verwant.

Maar volgens Nemtsov staat de echtheid van de botten onomstotelijk vast. “Zelfs de grootste sceptici hebben geen reden meer tot twijfel.” Deskundigen over de hele wereld hadden zich op grond van eerder DNA-onderzoek al laten overtuigen. De “definitieve identificatie” van de skeletten maakt volgens hem de weg vrij voor de herbegrafenis van de Romanovs.

In een telefonische reactie zegt Popov dat de vice-premier voor de muziek uitloopt: “Nemtsov is jong en ongeduldig. Zijn uitspraken zijn ondoordacht, overhaast.” De medisch gerechtsdeskundige Popov wijst erop dat de commissie haar eindconclusies nog niet heeft geformuleerd. De secretaris van de commissie, Andrej Sebentsov, bevestigt dat. Volgens hem is de slotzitting, die voor 23 januari op de agenda stond, enkele dagen uitgesteld in afwachting van de laatste onderzoeksresultaten. Namens verontruste monarchisten en gelovigen wil Popov, die zegt dat hij de eindconclusies niet zal ondertekenen, samen met de Moskouse moleculair geneticus J. Rogajev doorgaan met DNA-onderzoek. Zij willen ongeacht het advies dat de commissie deze maand aan president Jeltsin uitbrengt, prinses Juliana om medewerking vragen.

Nemtsov wil op korte termijn de russisch-orthodoxe patriarch inlichten over het werk van de commissie. De kerk wil de tsaar heilig verklaren, maar is huiverig om de verkeerde botten te zegenen.