Bosnische Serviërs ruziën over premier

BIJELJINA, 13 JAN. Het parlement van de Servische Republiek in Bosnië is er gisteren opnieuw niet in geslaagd het eens te worden over de benoeming van een premier van de Servische Republiek.

De tweede poging van het eind vorig jaar gekozen parlement van de Bosnische Serviërs om een premier te kiezen strandde opnieuw op de verdeeldheid tussen de 'gematigden' rond president Biljana PlavEÉc van de Servische Republiek in Bosnië en de 'dogmatici', aanhangers van de van oorlogsmisdaden verdachte Radovan KaradEÉc. De gematigden zijn voor naleving van het akkoord van Dayton, de hardliners zijn er fel tegen.

Het parlement van de Bosnische Serviërs werd het gisteren in Bijeljina - precies op de grens van de beide invloedssferen in de Servische Republiek - wel eens over een voorzitter en zijn plaatsvervangers. Ze herkozen Dragan KaliniEÉc, een aanhanger van KaradEÉc. Maar de parlementariërs werden het niet eens over de kandidaat van PlavEÉc voor het premierschap. Die kandidaat, de partijloze econoom Mladen IvaniEÉc, kreeg gisteren zelfs niet de kans het parlement toe te spreken en zijn programma toe te lichten. Hij moest zich beperken tot korte gesprekken met individuele parlementariërs.

IvaniEÉc zei gisteren uit te zijn op de vorming van een regering van nationale eenheid waarin ook afgevaardigden van de ultra-nationalisten zijn vertegenwoordigd. Die regering zou een overgangskarakter moeten hebben en moeten aanblijven tot vervroegde parlementsverkiezingen later dit jaar. IvaniEÉc zei gisteren dat de politieke situatie in de Servische Republiek een “kritiek punt” heeft bereikt. De spanningen kunnen volgens hem alleen door een regering van nationale eenheid worden bezworen. “Het volk is verward, verpauperd en hopeloos”, aldus IvaniEÉc. De economische situatie is “rampzalig”. (Reuters)