Beurs verdeelt aandelen Kas-Ass onder de leden

ROTTERDAM, 13 JAN. De aandelen van de beursbank Kas-Associatie die

in het bezit zijn van de Vereniging voor de Effectenhandel worden per 1

juni verdeeld onder de leden. De vereniging, die tot 1 januari vorig jaar eigenaar was van de Amsterdamse effectenbeurs, had het belang van 60 procent in Kass-Associatie al sinds mei vorig jaar in de etalage staan.

Kas-Ass had het pakket willen onderbrengen bij nieuwe eigenaren. De opbrengst - tegen de huidige beurskoers circa 200 miljoen gulden - zou worden uitgekeerd aan de leden van de vereniging. Maar pensioenfondsen die werden benaderd, zoals PGGM en Philips Pensioenfondsen, reageerden negatief. Nu krijgen de leden dus niet de opbrengst maar de stukken zelf. De bankleden van de vereniging krijgen 70 procent van de te verdelen stukken, de hoekmansbedrijven krijgen 20 procent en de onafhankelijke commissionairs krijgen 10 procent. De slepende kwestie is nu tot een einde gebracht met een zeer eenvoudige oplossing. “Achteraf gezien lijkt de uitvinding van het wiel ook eenvoudig”, zegt bestuurssecretaris M. van Moll van de Kas-Ass. Op de vraag waarom dit niet eerder is overwogen zegt ze: “Wij doen geen mededelingen over de manier waarop we tot deze oplossing zijn gekomen.” Moll zegt bijzonder blij te zijn dat met het verdelen van de stukken is

voorkomen dat een niet-neutrale partij, zoals een grote bank, een meerderheidsaandeel in de Kas-Ass heeft gekregen. Kas-Associatie wil de aandeelhouders in mei voorstellen om in de statuten de mogelijkheid op te nemen tot het uitgeven van preferente aandelen. Deze mogelijkheid, tot 50 procent van het geplaatste kapitaal, geeft Kas-Ass voldoende bescherming in situaties waarin dit nodig is, zoals bij vijandelijke overnames. De beursbank is hiertoe gekomen na het onlangs genomen besluit om het stemrecht van certificaathouders te verruimen, wat betekent dat de mate waarin Kas-Ass is beschermd tegen een vijandelijke

overname is afgenomen. Hoewel Van Moll ervan uitgaat dat de aandelen Kas-Ass in veilige haven zijn, ligt er toch nog een kaper op de kust. Het Begemann-concern zou nog een stokje kunnen steken voor het plan. De schadeclaim die Begemann

heeft neergelegd bij de Vereniging van de Effectenhandel, na vrijspraak

van bestuursvoorzitter J. van den Nieuwenhuyzen in een rechtszaak over handel met voorkennis, zou minder kans van slagen hebben als het vermogen van de vereniging drastisch zou verminderen door deze verdeling van de aandelen. “Wij zijn tegen de afname van het eigen vermogen van de vereniging”, zegt jurist P. van Schilfgaarde die optreedt als adviseur van de beursgenoteerde Begaclaim. “Vreemdgenoeg zijn wij nog niet op de hoogte gesteld van de plannen. Maar wij zullen ze zeker onderzoeken en dan besluiten of we beslag leggen op de stukken.” Woordvoerder C. Huyskens van de Verenging van de Effectenhandel noemt de reactie van Schilfgaarde “een pr-verhaal om de koers van Begaclaim op te voeren.” “Volstrekte onzin”, zegt Schilfgaarde. “Het hindert ons

niet als die koers van Begaclaim laag is. Dat weet de verenigingswoordvoerder ook.''