Belastinghervorming (1)

In NRC Handelsblad van 30 december werd, in een artikel over de komende belastinghervormingen, opgemerkt dat 65-plussers er in 1998 flink op achteruit zullen gaan. Dit komt omdat zij 19,85 procent over de eerste schijf moeten gaan betalen in plaats van 15,55 procent. Een verschil dus van 4,3 procent! Wel heeft men nog recht op een bepaalde aftrek, maar deze heft het verschil geenszins op, zeker niet wanneer men een redelijk aanvullend pensioen heeft.

Als oudere vraag je je af: kan dit de bedoeling zijn van de bedenkers van de hervormingsplannen? Met veel trompetgeschal werd aangekondigd dat de wijzigingen een belastingverlaging zouden betekenen: niemand mocht in koopkracht achteruitgaan! Nu blijkt een zeer grote bevolkingsgroep echter stevig te moeten inleveren. Heeft men dit in Den Haag over het hoofd gezien? Natuurlijk niet! De groep 65-plussers is groot en kwetsbaar, en een potentiële melkkoe. Men is zich hiervan in Den Haag natuurlijk terdege bewust. Een (zeer) kleine troost: ook de lieden in Den Haag worden eens 65.