THE ECONOMIST

Zeven maanden geleden werd het Verdrag van Amsterdam gesloten. De Europese lidstaten verplichtten zich daar er voor te zorgen dat binnen vijf jaar sprake zou zijn van een Europa waarin vrijheid, rechtvaardigheid en veiligheid de boventoon voeren. De EU-leiders kwamen overeen te streven naar een gemeenschappelijke immigratie- en asielpolitiek en open grenzen.

Onder de afspraken ligt een bom in de vorm van bootladingen Irakese en Koerdische vluchtelingen die via Italië in West-Europa hun heil zoeken.

Ook in het verleden stond Europa oog in oog met Koerdische vluchtelingen, maar het verschil met toen is volgens The Economist dat er nu enorme aantallen Europa binnenstromen die het vrije verkeer van personen in het Schengen-gebied onder druk zetten. De druk op Italië en Griekenland om grenscontroles op te voeren, wordt steeds groter. En een gemeenschappelijke asielpolitiek lijkt verder weg dan ooit. Datzelfde geldt voor het Europa zonder grenzen. Als zo'n Europa er ooit komt, zal de zelfvernietigingsknop voor iedereen zichtbaar zijn.