PvdA: gas Waddenzee opsparen

ROTTERDAM, 12 JAN. Winning van de aardgasvooraad onder de Waddenzee is nu niet nodig. De beslissing kan beter aan toekomstige generaties worden overgelaten. Nederland zou wel meer geld en inspanning moeten steken in productie van gas uit kleine, zogenoemde marginale velden op de Noordzee om de werkgelegenheid op peil te houden.

Dat bepleit het Tweede-Kamerlid Tineke Witteveen-Hevinga (PvdA) in een vandaag gepubliceerde nota Gas: winnen of verliezen? Fractievoorzitter Jacques Wallage van de grootste partij in de paarse coalitie schrijft in een voorwoord dat de uitgangspunten van het Nederlandse aardgasbeleid stammen uit de jaren '60. Hij beschouwt de nota als een waardevolle bijdrage voor heroverweging van het beleid, dat volgens de PvdA een sterkere impuls moet geven aan de ontwikkeling van duurzame energievormen.

Witteveen berekent dat Nederland zonder 'Waddengas' over 25 jaar nog voldoende voorraad heeft voor ongeveer vijf jaar binnenlands verbruik. Productie van het Waddengas acht ze relatief duur en vooral bedoeld om de export op peil te houden en de inkomsten voor de staat (in 1995 7,6 miljard gulden) 25 jaar lang veilig te stellen.

Maar gezien de “relatief lage” prijs die verkoop aan het buitenland oplevert en de kosten voor herstel en compensatie van milieuschade in het Waddengebied acht ze het twijfelachtig of het wel verstandig is dit gas nu te gaan winnen.

De overheid schiet tekort in haar energiebeleid omdat ze geen langetermijnvisie heeft opgesteld, aldus de nota. Vanaf het jaar 2030 is de aardgasvoorraad uitgeput en wordt Nederland afhankelijk van import van fossiele brandstoffen en duurzame energie.

Bij de huidige vooruitzichten voor economische groei in de komende jaren lukt het minister Wijers niet zijn doelstelling te halen dat duurzame energie in 2010 een bijdrage van 10 procent in de nationale energievoorziening zou leveren. Dat blijkt uit recente studies. Daarom wil de PvdA een groter deel van de gasopbrengsten aan de stimulering van duurzame energie en energiebesparing besteden.