Programma TU's kunnen leuker

De jeugd vindt techniek moeilijk, ook omdat techniek onbekend is, schrijft ir. Rob Knoppert in NRC Handelsblad van 7 januari. Kinderen van 15 tot 18 jaar zouden volgens hem vaker in aanraking moeten komen met techniek, bijvoorbeeld door excursies naar bedrijven. De oproep is mij uit het hart gegrepen. Zelf heb ik indertijd als middelbare scholier voor een studie technische natuurkunde gekozen na het volgen van twee korte stages bij Philips en de Staatsmijnen (tegenwoordig DSM). Het deed mij beseffen wat er mogelijk was met een bèta-studie en deed mij de ogen openen voor de aantrekkelijke kanten van techniek.

Jongeren die op dit moment voor een studie techniek kiezen - en gelukkig zijn dat er nog steeds heel veel - noemen techniek afwisselend, uitdagend, modern, avontuurlijk en internationaal. Hun leeftijdgenoten die onbekend zijn met techniek beweren met evenveel kracht het tegendeel: techniek is saai, ouderwets, monotoon en vies. Negatieve stereotypen waarmee zij de lacunes in hun eigen kennis van techniek opvullen. Knoppert heeft dan ook volledig gelijk als hij beweert dat het voor bedrijven zeer aantrekkelijk is om via excursies (en korte stages) dergelijke vooroordelen weg te nemen. Het is een relatief kleine investering die goed kan helpen bedrijven ook in de toekomst te verzekeren van voldoende aanbod van technici.

Jongeren enthousiast maken voor een bèta- of techniekstudie is echter één ding. Belangrijk is dat we hen vervolgens niet opzadelen met een studie die zij met de beste wil van de wereld niet kunnen voltooien. De technische universiteiten willen soepeler omgaan met de toelating van studenten, nu de instroom zo drastisch achteruitloopt. Die discussie mag worden gevoerd, maar kan alleen zinvol zijn als daarbij ook de inhoud van de onderwijsprogramma's aan de TU's zelf wordt betrokken. Het kan niet zo zijn dat het gros van de nieuwe studenten na een jaar wordt weggestuurd omdat zij de studie niet aankunnen. Wie wordt toegelaten moet in staat zijn de studie af te maken binnen de tijd die daarvoor staat.

Van oudsher hebben de technische universiteiten zich gericht op een zeer select, buitengewoon technisch ingesteld publiek. Het moet echter mogelijk zijn om technische studies bereikbaar te maken voor een breder deel van de middelbare scholieren, zonder dat het niveau ervan daalt. Daarvoor is een andere, minder eenzijdige opzet van de programma's nodig. Daar moet de discussie over gaan.

    • J.M.M. Ritzen