Leiden produceert juristen in 80 dagen

ROTTERDAM, 12 JAN. Meester in de rechten worden in tachtig dagen. Die mogelijkheid biedt de universiteit van Leiden sinds een week aan ambtenaren van de Belastingdienst. Er is, zeggen de woordvoerder van Financiën en de secretaris van het Leidse faculteitsbestuur, eind vorig jaar een afspraak gemaakt: Leiden ontwierp een speciaal programma voor belastingambtenaren die de driejarige controleursopleiding hebben gevolgd en hogerop willen, het ministerie leverde studenten.

Een opleiding voor “fietsenmakers in het recht”, zegt prof. dr. P. Akkermans, jurist en rector-magnificus van de Erasmus Universiteit. Hij vindt dat er in het studieprogramma te veel aandacht is voor de techniek van het vak, en te weinig voor theorie en academische vorming.

Een gewone student die meester in de rechten wordt, volgt alleen al in het eerste deel van zijn studie, de propedeuse, elf tot twaalf weken lang hoor- en werkcolleges strafrecht. Een controleur op de verkorte opleiding doet zijn strafrecht in vijf dagen.

“Gedwongen winkelnering”, zegt prof.dr. P. Essers van de rechtenfaculteit in Tilburg. Tilburg had ook graag zo'n overeenkomst gehad met Financiën. Maar dan voor een zwaardere, en goedkopere opleiding.

Drieëndertig controleurs van de belastingdienst zijn vorige week aan de spoedcursus begonnen. Als ze meester in de rechten zijn, kunnen ze inspecteur worden, een rang hoger. Ze verdienen dan twee- tot vijfduizend gulden bruto in de maand meer dan nu. Dit jaar zullen er al zo'n honderd vacatures zijn voor belastinginspecteur.

De ambtenaren betalen 27.000 gulden voor de opleiding, waarvan het ministerie van Financiën driekwart voor zijn rekening neemt als ze de colleges volgen en hun tentamens halen. Leiden had al een overeenkomst met de Federatie van Belastingadviseurs. Negentig adviseurs zijn afgelopen zomer begonnen met de verkorte cursus voor de meesterstitel. Ze vinden dat dat goed staat in hun adviespraktijk.