Kabinet gunt Groningen tijd voor oplossen crisis

GRONINGEN / DEN HAAG, 12 JAN. De Groningse politie en justitie krijgen de tijd om zelf hun problemen op te lossen. Het kabinet zal vooralsnog niet ingrijpen. Dit hebben de ministers Dijkstal (Binnenlandse Zaken) en Sorgdrager (Justitie) vanochtend na overleg met premier Kok verklaard.

De ministers spraken met de minister-president ook over eventuele wijziging van de Politiewet. Het kabinet zal naar verwachting over twee à drie weken de Politiewet behandelen. Daarnaast worden de resultaten van twee onderzoeken naar de situatie in Groningen volgende week verwacht. “Deze zullen hoogstens tot wat kleine wijzigingen in de bestaande plannen leiden”, aldus Dijkstal vanochtend. Hij zei dat het niet de bedoeling is het politiebestel geheel te wijzigen. “Daar zit niemand op te wachten”, aldus de minister.

Voormalig korpschef J.L. Brand van de regiopolitie Haaglanden is de meest waarschijnlijke kandidaat om de teruggetreden Groningse korpschef, J. Veenstra, op te volgen. Brand zou vanmiddag oriënterende gesprekken voeren met alle betrokken partijen in Groningen.

Burgemeester H. Ouwerkerk gaat er van uit dat het Brand wordt. “Er zijn althans op dit moment geen blokkades”, zei hij vanochtend. De voormalige Amsterdamse korpschef E. Nordholt was ook kandidaat, maar die is volgens Ouwerkerk afgevallen omdat hij slechts één dag in de week beschikbaar is.

De fracties van de PvdA en oppositiepartij CDA hebben zich naar aanleiding van de crisis in Groningen inmiddels uitgesproken tegen een wijziging van de Politiewet. Volgens Tweede-Kamerlid Gabor (CDA) was er bij de rellen in de Oosterparkwijk sprake van menselijk falen. “Dat voorkom je niet met een wetswijziging”, aldus Gabor.

Minister-president Kok sloot vrijdag niet uit dat de Politiewet moet worden bijgesteld. Dijkstal was vervolgens verheugd over deze opmerking van Kok, “als partijleider van de PvdA”. De premier noemde het vrijdag een “drama” dat de politie niet heeft ingegrepen tijdens de rellen in de Oosterparkbuurt. Daar richtte een groep van circa zestig jongeren in de nacht van 30 op 31 december vernielingen aan.

Naast CDA en PvdA keerden ook vertegenwoordigers van korpsbeheerders, korpschefs en hoofdofficieren van justitie zich tegen bijstelling van de Politiewet. In het tv-programma Buitenhof meenden burgemeester D'Hondt van Nijmegen, korpschef Lutken van Rotterdam en hoofdofficier Vrakking uit Amsterdam dat de ministers al voldoende mogelijkheden hebben om in te grijpen. Wel wezen ze op de problemen die volgens hen ontstaan omdat de politie over twee departementen is verdeeld. Zij pleitten er voor de verantwoordelijkheid voor de politie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken te geven.

De Tweede Kamer zal waarschijnlijk deze week over de situatie in Groningen spreken.

Pagina 3: Opvolger 'in goed overleg' gevonden

Het zoeken naar een opvolger voor Veenstra is volgens procureur-generaal Steenhuis, commissaris van de koningin H. Alders en burgemeester Ouwerkerk in goed overleg gegaan. Alders en Steenhuis spreken hun steun uit aan Ouwerkerk. Er is geen sprake van dat zij hem hebben gepasseerd door niet Nordholt maar Brand als korpschef in Groningen te willen. Ouwerkerk zegt dat het een gezamenlijke beslissing was dat een “full swing” korpschef moet worden en niet iemand die maar beperkt tijd heeft. Ouwerkerk zegt in deze dagen door de media “tot het uiterste onderuit gehaald te worden” naar aanleiding van berichten dat hij gepasseerd zou zijn door Alders en Steenhuis.

Jan Leendert Brand (60) is sinds september 1997 met functioneel leeftijdsverlof. Hij wordt als ambtelijk, ingetogen en strategisch omschreven. In de vijftien jaar dat hij de politie in Den Haag heeft geleid is hij nooit echt in de problemen gekomen. Alleen een demonstratie in 1993 van studenten liepo uit de hand. Voor het politieoptreden bood hij toen zijn excuses aan. Brand is na zijn terugtreden naar Friesland verhuisd. Hij zei zaterdag voor Radio-1 dat hij bereid is Veenstra op te volgen, maar dat duidelijk moet zijn dat “dat niet voor meerdere jaren is”. Ouwerkerk zei vrijdag nog dat er geen interim- of crisismanager moet komen, maar daarmee bedoelde hij dat er niet iemand van buiten de politie moet worden aangetrokken. Als Brand definitief ja zegt en alle partijen, zoals de ondernemingsraad en het managementteam, het met zijn benoeming eens zijn, zullen Ouwerkerk en Alders minister Dijkstal positief adviseren. Die neemt uiteindelijk te beslissing over de opvolging van Veenstra.

Procureur-generaal Steenhuis vindt dat als er fouten worden gemaakt, tegenwoordig veel te snel wordt aangedrongen op het vertrek van de verantwoordelijken. “Het gaat er juist om wat ze er daarna van bakken, hoe ze de problemen aanpakken, welke maatregelen ze nemen. We moeten maar eens kijken hoe het gaat met de Groningse driehoek.” Hij zegt het ook “te veel eer te vinden voor een stel jochies uit de Oosterparkwijk als die hele Groningse driehoek opblazen”.

Steenhuis is positief over de Groningse hoofdofficier R. Daverschot, die naast Ouwerkerk ook zwaar onder vuur is komen te liggen. Daverschot geeft volgens hem leiding aan een goed werkend openbaar minsterie.

De bevolking in Groningen heeft wel het vertrouwen in haar burgemeester verloren. Van de inwoners van de stad vindt 55 procent dat Ouwerkerk weg moet, zo blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.