Hof Israel staat 'fysieke pressie' toe

JERUZALEM, 12 JAN. Het Israelische Hooggerechtshof heeft de veiligheidsdienst Shin-Bet gisteren voorlopig toegestaan 'fysieke pressie' te blijven uitoefenen op twee Palestijnse gevangenen. Twee gevangenen, Abdelrahman Ghanimat en Fuad Quran, hadden beëindiging daarvan geëist omdat het om foltering zou gaan wat theoretisch is verboden. 'Fysieke pressie' is in principe toegestaan. Het Hooggerechtshof nam zijn besluit met 5 tegen 4 stemmen, onder wie de president van het hof. Een definitieve uitspraak volgt later.

Volgens hun advocaten waren de Palestijnen vijf dagen lang vastgebonden op een kleine, scheef-staande stoel, met een zware zak over het hoofd, terwijl luide muziek vlakbij hun oren werd afgespeeld om te verhinderen dat ze insliepen. De Shin-Bet heeft erkend deze methode - shabah - te gebruiken om bekentenissen of informatie los te krijgen. De ondervragers is toegestaan nog hardere verhoormethodes - het schudden van verdachten - toe te passen als ze vermoeden dat de verdachte informatie heeft over een toekomstige aanslag. Mensenrechtengroepen betogen dat het in beide gevallen om marteling gaat. (Reuters, AP, AFP)