Bonn bezorgd over dreigement van Zalm

BONN, 12 JAN. In Duitsland is grote bezorgdheid ontstaan over de deelname van Nederland aan de euro. Het dreigement van minister Gerrit Zalm (VVD) van Financiën en VVD-fractieleider Frits Bolkestein dat Nederland van deelname aan de monetaire unie afziet als Italië meedoet, wordt in Bonn hoog opgenomen.

Bondskanselier Helmut Kohl en de Franse president, Jacques Chirac, zijn dermate ongerust over de Nederlandse opstelling dat ze begin januari een geheime onderhandelaar naar Den Haag hebben gestuurd om poolshoogte te nemen, zo meldt het weekblad Der Spiegel in het jongste nummer. Op verzoek van Kohl en Chirac is de Luxemburgse premier, Jean-Claude Juncker, volgens het blad naar Den Haag gereisd om te peilen hoe serieus het mogelijke verzet van Nederland tegen Italië moet worden genomen.

Een woordvoerder van Financiën in Den Haag zei vanmorgen echter desgevraagd: “Juncker is dit jaar niet in Den Haag geweest.” Hij knoopte daar aan vast dat Nederland zich strikt houdt aan het Verdrag van Maastricht, dat het geen oordelen zal uitspreken over deelname aan EMU en euro, en dat het besluit daarover pas in mei wordt genomen.

Der Spiegel meldt in zijn jongste editie verder dat Juncker na terugkeer van zijn bezoek aan Den Haag tegen medewerkers zei “een scenario niet meer te kunnen uitsluiten” waarbij Nederland van deelname afziet. “Dan staat ook Duitsland in vuur en vlam.”

Verzet van Den Haag tegen Italië is koren op de molen van Duitse sceptici tegenover de euro zoals de Beierse premier, Edmund Stoiber (CSU), de Saksische premier, Kurt Biedenkopf (CDU), en SPD-premier Gerhard Schröder (Nedersaksen), die hoge ogen gooit om het bij de komende verkiezingen op te nemen tegen Helmut Kohl als bondskanselier.

Pagina 13: 'Den Haag gelooft niet in Rome'

De drie Duitse politici hebben regelmatig hun twijfels geuit over de soliditeit van het euro-project. Volgens Der Spiegel zien de sociaaldemocratische regeringsleider Wim Kok en zijn rechtsliberale coalitiepartner Zalm weinig in de jubelmeldingen uit Rome over het vervullen van de criteria, die nodig zijn voor deelname aan de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). De Nederlanders geloven niet, dat de pogingen van de Italiaanse regering om de munt stabiel te maken duurzaam zijn.

Zalm verklaarde onverbloemd, dat Nederland op 2 mei als de Europese Raad van regeringsleiders en ministers van Financiën een beslissing over de deelnemers moeten nemen, tegen Italië zal stemmen.

Fractieleider Bolkestein zei het nog duidelijker: “Zelf als de Italianen hun nieuwe schulden met 1,7 procent terugbrengen, zijn we er nog op tegen dat ze meedoen.” Nederland maakt de stabiliteit van de euro tot “speerpunt” van de verkiezingsstrijd, concludeert het weekblad.

Met een geschat begrotingstekort van 2,7 procent blijft Italië weliswaar onder de vereiste 3 procent. Maar het gunstige cijfer is vooral te danken aan de eenmalige euro-belasting en de lage rente. Het criterium voor de schuldenstand (60 procent) haalt Rome met 122 procent van het bruto binnenlands produkt zeker niet.

    • Michèle de Waard