Bij onderzoek naar DNA; Kamer wil zorgvuldige benadering

DEN HAAG, 12 JAN. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor het zorgvuldig gebruik van DNA-onderzoek bij de bestrijding van misbruik van de regeling voor gezinshereniging van erkende vluchtelingen.

VVD en CDA zijn voorstander. D66 is niet principieel tegen. De PvdA is echter uiterst terughoudend. En GroenLinks heeft “grote problemen” met DNA-onderzoek en zal een debat over de kwestie met staatssecretaris Schmitz (Justitie) aanvragen.

Dit blijkt uit een telefonische rondgang langs de Kamerfracties naar aanleiding van berichtgeving van afgelopen zaterdag.

Het ministerie van Justitie bevestigde toen dat het studeert op de mogelijkheid DNA-onderzoek in te zetten tegen misbruik van de regeling voor gezinshereniging. Een ministeriële werkgroep bekijkt of een dergelijk onderzoek naar erfelijk materiaal praktische en juridisch uitvoerbaar is.

Justitie heeft aanwijzingen dat de regeling thans wordt misbruikt; dat ook niet-gezinsleden van erkende vluchtelingen op deze regeling Nederland binnenkomen. Met een DNA-vergelijking kan de mate van verwantschap tussen individuen worden vastgesteld.

De VVD heeft zich eerder al in positieve zin uitgelaten over de DNA-methode. Het Tweede-Kamerlid Rijpstra verklaarde vanochtend het initiatief van Justitie toe te juichen. Het CDA vindt dat DNA-onderzoek moet kunnen. “Als er gerede twijfel bestaat over de gezinsband, moet controle met DNA-tests tot de mogelijkheden behoren”, aldus het Kamerlid Verhagen (CDA).

D66 is niet principieel maar staat er wel “zeer gereserveerd” tegenover, aldus het Kamerlid Dittrich. “We moeten de zekerheid hebben dat er zorgvuldig mee wordt omgesprongen. Zo moeten vluchtelingen het recht krijgen op contra-expertise.”

De PvdA-fractie vindt het op het eerste gezicht te vroeg voor de DNA-methode. Volgens Apostolou (PvdA) moet eerst de omvang van het misbruik in kaart zijn gebracht en de effectiviteit van bestaande methoden zijn onderzocht. “Ik heb geen signalen dat de problematiek zo alarmerend is dat DNA-onderzoek in overweging moet worden genomen.”

GroenLinks zal staatssecretaris Schmitz (Justitie) om een brief vragen over de kwestie en zal daarna een debat aanvragen, aldus Kamerlid Rabbae.

“We hebben grote problemen met deze methode. Justitie moet eerst aangeven hoe groot het probleem nou eigenlijk is.” Volgens Rabbae vormt onderzoek naar het DNA “een ernstige inbreuk op de privacy”.