Analisten: 'splits vier bedrijven'

AMSTERDAM, 12 JAN. De ondernemingen BolsWessanen (voeding en drank), Internatio-Müller (technische handel en farmacie), Akzo Nobel (chemie en vezels) en Philips komen volgens Nederlandse beleggingsanalisten het meest in aanmerking om te worden gesplitst. De analisten denken dat de splitsing de concentratie van het management op de kernactviteiten zal verhogen.

Dit blijkt uit een vanochtend gepubliceerd onderzoek van de Van den Boom Groep, een financiële adviesfirma. Bij een splitsing zouden de genoemde bedrijven in de voetsporen treden van detailhandelsconcern Vendex en van KPN. Vorig jaar heeft Vendex de uitzendpoot Vedior een eigen notering op de effectenbeurs gegeven als aanloop naar een splitsing in twee ondernemingen, terwijl KPN zich opdeelt in een telecom- en in een postbedrijf. Twee op de drie ondervraagde analisten in het onderzoek zijn ervan overtuigd dat nog meer bedrijven tot een splitsing zullen besluiten.

Niet alleen een betere concentratie op de kernactiviteiten wordt als reden genoemd voor het opbreken van een concern. Ook een hogere waardering op de beurs wordt als uitvloeisel van een splitsing genoemd. Bij zowel Vendex als KPN kreeg de aandelenkoers een flinke impuls toen de splitsing werd aangekondigd. In vergelijking met gelijksoortige beursfondsen heeft Vendex meer dan 20 procent beter gescoord. KPN heeft na het splitsingsbesluit in juni de beursindex ruim verslagen. Onderzoeken in de Verenigde Staten hebben uitgewezen dat het moederconcern na het afstoten van een (grote) dochter de beursindex na twee jaar met gemiddeld 25 procent verslaat.

De huidige bestuurlijke problemen bij KNP BT, dat na de verkoop van zijn papieractiviteiten ook een opdeling van het concern (verpakkingsbedrijven en handel) bekijkt, geven de discussie over splitsen een nieuwe impuls. KNP BT is in 1993 ontstaan uit een fusie van KNP, BT en VRG. Eind vorig jaar werden fusiebesprekingen met het handelshuis Hagemeyer door de raad van commissarissen van KNP BT geblokkeerd.

Van de vier bedrijven die volgens analisten het meest in aanmerking komen voor splitsing lijkt alleen BolsWessanen serieus rekening te houden met zo'n besluit. Het in 1993 gefuseerde dranken- en voedingsconcern heeft de laatste jaren het resultaat steeds zien afnemen en het concern sluit een verkoop van de drankenpoot (Bols) niet langer uit. Akzo Nobel, Internatio-Müller en Philips lieten eerder weten splitsing van het concern niet te overwegen. Splitsen was lang om fiscale redenen niet interessant. Nu is een regeling in de maak waarin een opsplitsing fiscaal neutraal wordt behandeld.