Van Abbemuseum krijgt toren in de Dommel

EINDHOVEN, 10 JAN. Het definitieve ontwerp voor de uitbreiding van het Van Abbemuseum in Eindhoven is gereed. Gisteren werd het ontwerp gepresenteerd door architect Abel Cahen en wethouder A. Scherf in de vroegere personeelskantine van Philips, waar het museum tijdelijk gehuisvest is. Het voorlopige ontwerp en de begroting van 50 miljoen gulden werden in juni vorig jaar al goedgekeurd.

In het nieuwe ontwerp blijft het oude museumgebouw uit 1937 van architect Kropholler behouden. In een eerder plan van architect Cahen voor verticale nieuwbouw op en om het oude museum, moesten de bakstenen voorgevel en het klokkentorentje verdwijnen. Dit plan werd gedwarsboomd door een aantal stichtingen, waaronder de Stichting Behoud het Van Abbemuseum, die vonden dat het oude gebouw behouden moest blijven. Zij dienden het verzoek in het pand de status te geven van rijksmonument, dat uiteindelijk werd ingewilligd door de rechtbank in Den Bosch. Vervolgens werd in juni 1996 door het college van B en W van Eindhoven besloten af te zien van het oorspronkelijke plan. Cahen kreeg de opdracht een nieuw ontwerp te maken voor uitbreiding aan de achterzijde van het museum. Het tweede ontwerp van Cahen is ruim twintig miljoen gulden duurder dan het eerste.

Het nieuwe tentoonstellingsgebouw komt direct achter het oude gebouw in het water, in een nog aan te leggen verbreding van de rivier de Dommel. Via een verbinding onder de bestaande tentoonstellingsruimtes door kan het publiek het nieuwe expositiegebouw bereiken. In het nieuwe gebouw komt een 'torenzaal' van 23 meter hoog, met een schuin matglazen dak. De gevels worden bekleed met glanzende Noorse leisteen. Er komen twee verdiepingen met expositieruimtes, en een 'experimenteerruimte' voor wisselende installaties in het souterrain. De expositieruimte van het Van Abbe wordt door de nieuwbouw drie keer zo groot.

Naast de nieuwe expositieruimte komt er nog een nieuw gebouw, bereikbaar via een brede verbindingsgang met glazen wand. In dit gebouw komen kantoren, depots, een auditorium en een restaurant met terras aan het water, dat uitkijkt op het nieuwe expositiegebouw. In het oude gebouw komt een boekwinkel en een bibliotheek van twee verdiepingen. Verder zal er een terrasvormige beeldentuin worden aangelegd.

Als de gemeenteraad op 2 februari het definitieve ontwerp goedkeurt, zal einde van dit jaar begonnen worden met de uitvoering. In de zomer van 2000 moet de bouw voltooid zijn, en na de verhuizing en de inrichting zal het museum uiterlijk op 25 december 2000 opengaan.