Stokstraat (2)

In de bijlage over de Stokstraat (Z 3/1), trof ik vier duidelijk uitgetypte fragmenten aan. In die kopjes wordt de ei-klank met 'n y gespeld, 'n incorrecte spelling dus. De officiële woordenlijst schrijft immers i of ie voor (dat nylon officieel wél met y wordt gespeld, zal wel 'n vergissing zijn geweest).

Het ware wenselijk dat in alle drukwerken, of 't nu kranten, periodieken, boeken enz. zijn, de ei-klank met 'n y zou worden gespeld. Zolang dat niet gebeurt, bestaat er in Nederland en Vlaanderen 'n ware alfabetiseringschaos. Wie mocht twijfelen of dat inderdaad zo is, moet maar eens de spelling van de ei-klank vergelijken met de spelling ervan in telefoongidsen en 'normale' teksten.

Zodra de ei-klank uitsluitend met y wordt geschreven, is alfabetiseren 'n fluitje van 'n cent. Wel blijft de spelling van 't achtervoegsel -lijk dan nog 'n probleem. Maar dat is op te lossen door de lijken meteen op te ruimen, bijvoorbeeld door -lek of -lik te schrijven!

De spelling y was incorrect, niet officieel immers, maar 't was wel 'n veel betere spelling, zoals ik hierboven heb aangetoond.